Janusz Jerzy Kozłowski (1887-1953)

Na wielu przedwojennych fotografiach wykonanych w Garwolinie możemy  zobaczyć mężczyznę – elegancko ubranego, z kapeluszem lub melonikiem. Jest to Janusz Jerzy Kozłowski urodzony w Garwolinie 29 września 1887 roku. Syn Edmunda (lekarza powiatowego) i Wiktorii Eweliny z domu Lewickiej. W latach 1930-1935 poseł na Sejm II RP trzeciej kadencji.  Janusz Kozłowski w 1908 roku ożenił się z Zofią Wiktorią z d. Tessaro. W 1919 roku na świat przychodzi im córka Ewa – o której pisaliśmy tutaj.

Informacje z Bibliotki Sejmowej 

Nazwisko i imię   LinkKozłowski Janusz Jerzy 1887-?
Pseudonim   ps. Czwartak
  LinkSejm II RP. 3 kadencja (1930-1935) 
  ——————-
Sejm   Poseł III kadencji 1930-35;
Kluby   KP BBWR;
Komisje   przemysłowo-handlowej, spraw zagr.
Lista   Listy nr 1 (BBWR) w okręgu wyb. nr 24 (Łuków);
BIOGRAFIA   Ur. 28.09.1887 w Garwolinie.
  Brak danych o dacie i miejscu śmierci.
Rodzina   Ojciec Edmund; matka Helena; żona (poślubiona 1908) Zofia z domu Tessaro.
Wykształcenie   Ukończył Gimnazjum gen. P. Chrzanowskiego w Warszawie, studiował w Szkole Nauk Politycznych w Paryżu (1907), Akademii Handlowej w Antwerpii (1910, kandydat nauk ekonomiczno-handlowych); szkoła podchorążych i oficerska POW (1916-17).
Działalność   W 1905 uczestnik strajku szkolnego w Warszawie, współzałożyciel ZWC, 1913-15 w ZS, od 1915 w POW (III 1915 – IV 1916 kier. głównego wydz. skarbowego POW, we IX 1916 szef biura wydz. skarbowego Komendy Naczelnej), jeden z organizatorów PSL „W” na terenie pow. Garwolin. Ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej (od 24 VII 1920, służył w 201 i 205 pp). Wyreklamowany z wojska 27 I 1921 na wniosek starosty i władz Garwolińskiego Zw. Komunalnego; ppor. rez. Administrator i Zarządzający Zakładów Przemysłowych Starostwa Garwolińskiego. Od 1926 związany z obozem sanacyjnym, czł. władz wielu organizacji społecznych, m.in. prezes Zw. Stowarzyszeń Spożywców.
Odznaczenia   Krzyż Komandorski OOP (1928), Krzyż Niepodległości.
Publikacje własne   Publikował artykuły o tematyce gospodarczej w „Dziś i Jutro”, „Kurierze Porannym” oraz „Polskiej Gospodarce”.

Źródło: bs.sejm.gov.pl

Artykuły z pism i czasopism

Ziemia Lubelska – Niezależny Dziennik Demokratyczny nr 1 (1 stycznia) 1928

Kto będzie kandydatem Bezpartyjnego Bloku Współpracy z rządem Marsz. Piłsudskiego. W okręgu Puławy — Garwolin — Luków.

Janusz Kozłowski

Dowiadujemy się, że jednym z czołowych kandydatów do Sejmu z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Marszałka Piłsudskiego w okręgu Puławy — Garwolin — Łuków jest p. Janusz Kozłowski. 1 Wyrażając radość naszą z powodu powrotu p. K. na szerszą arenę pracy państwowo- twórczej, podajemy pokrótce jego życiorys. Ur. w 1887 r. w Garwolinie, jako syn nieżyjącego Dra Edmunda Kozłowskiego, uczęszczał p. J. K. do 1905 r. do rządowego V Gimnazjum w Warszawie. Wydalony z .wilczym biletem” w 1905 r. za , czynny udział w walce młodzieży o szkołę polską, wstąpił po jej wywalczeniu do gimn. Generała p. Chrzanowskiego.

Po jego ukończeniu wyjechał za granicę na wyższe studja i studjował kolejno na Politechnice w Wiedniu, w Szkole Nauk Politycznych w Paryżu ; i wreszcie w Akademji Handlowej w Antwerpji, którą ukończył z odznaczeniem. Już w jesieni 1912 roku bierze p. K. czynny udział w przygotowaniach do walki o niepodległość Polski, prowadzonych przez Józefa Piłsudskiego i Jego obóz. Mieszkanie p. Kozłowskiego przy ul. Mokotowskiej 24 w Warszawie staje się ośrodkiem pracy : propagandowej i organizacyjnej w Okręgu Warszawskim. Jest ono kwaterą Komendy Głównej P. O. W., biurem paszportowem, magazynem odzieżowym i żywnościowym, składem amunicji, broni, miejscem schronienie przejezdnych działaczy i t. d. Przewijają się przez nie w ciężkim i nie bezpiecznym trudzie konspiracyjnym tych lat niemal wszyscy wybitniejsi chorążowie walki o niepodległość z tego okresu. Z nieżyjących Ś. p. Roman Zuliński, z żywych: płk. Adam Koc, Bogusław Miedziński, Marjan Kościałkowski, Gen. Zosik-Tessero, Ordon-Jędrzejewicz, Krok-Paszkowski i inni. W latach 1915-1917 oddaje się p. K. studjom nauk wojskowych, kończąc kolejno szkołę rekrucką, podoficerską i oficerską P. O. W. Równocześnie jest jednym z czynniejszych pracowników Centralnego Komitetu Narodowego, kierując jego sekcją finansową. Później widzimy go w Zarządzie Skarbu Obrony Narodowej wespół z Maciejem Kuhnke, Bogusławem Mie-dzińskim i obecnym płk. i adjutantem Marszałka Prystorem. W Iipcu 1920 r. wstępuje p. K. do tworzonego przez płk. Koca 201 ochotniczego p. piechoty i bierze udział w jego słynnych walkach. Przeniesiony we wrześniu do 205 p. p. imienin Kilińskiego dowodzi plutonem w brawurowym wypadzie I-go baonu tegoż pułku pod dowództwem Majora Monda przez Niemen pod Chożą, zakończona zdobyciem Grodna. Lata powojenne od 1921 poświęcą p. K. pracy społecznej w powiecie Garwolińskim, organizując pożarnictwo i ruch spółdzielczy, któren energją swoją ocala od zagłady w okresie kryzysu gospodarczego. Należałoby, aby kandydatura p. Kozłowskiego została szczerze i gorąco poparta przez najszersze warstwy naszej demokracji.

Fotografie

Działacze Spółdzielni spożywców w Garwolinie. Od lewej: Piotr Mikulski z Kolonii Unin, Janusz Jerzy Kozłowski i Stanisław „Zosik” Tessaro.
Fot. z archiwum „Społem” PSS w Garwolinie.

Boże Ciało w Garwolinie. Procesja przed ołtarzem u Kozłowskiego. 31.05.1934 r.
Fot. Narcyz Witczak – Witaczyński. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Święto Przysposobienia Wojskowego w Garwolinie. Przed frontem: Pierwszy z lewej Janusz Kozłowski, drugi starosta garwoliński Henryk Bieńkiewicz,  Komendant Związku Strzeleckiego – Tadeusz Stefan Dobrzycki. 25.09.1932 r.
Fot. Narcyz Witczak – Witaczyński. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

 

Śmierć

Janusz Jerzy Kozłowski zmarł 30 lipca 1953 roku w Warszawie. Pochowany został na cmentarzu Powązkowskim.

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

2 thoughts on “Janusz Jerzy Kozłowski (1887-1953)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *