Wykaz Dymów Parafii Garwolin 1851 rok

Wezwanie Dozoru Kościelnego Parafii Garwolińskiej rozesłano do burmistrza Garwolina, wójtów gmin i właścicieli wsi należących do parafii dnia 31 marca i 6 sierpnia 1846r, 19 lipca i 28 sierpnia 1848r., 4 października 1849r, 21 lutego 1950r.Rozpisanie ilości dymów potrzebne było do obliczenia składek na reperacje kościoła w Garwolinie który był długi na 52½, szeroki na 22½ i wysoki na 19 łokci ( 1 łokeć = 56,7cm), oraz ogrodzenie cmentarza do tego kościoła przylegającego.

WYKAZ DYMÓW I MIESZKAŃCÓW KATOLICKICH
PARAFII GARWOLIN 1851

Miasto Garwolin – Własność Rządowa

Ilość dymów katolickich 180, wyznania żydowskiego 8.
Ludność katolicka Mężczyzn 556, Niewiast 637, Razem 1193.

Wykaz sporządzono w Magistracie Miasta Garwolin 30 Marca 1851r.

Podpisał: burmistrz Garwolina Borejsza

Wola Rębkowska – Własność Rządowa

Ilość dymów katolickich dworskich 2, Ilość dymów sołtysów łanowych 8, Ilość dymów włościan pańszczyźnianych 25, Ilość dymów zagrodników 2. Razem dymów katolickich 37. Ilość dymów innego wyznania 0.
Ludność katolicka Mężczyzn 134, Niewiast 161, Razem 295.

Wykaz sporządzono w Urzędzie Wójta Gminy Wola Rębkowska 18 sierpnia 1848

Podpisali: Mateusz Głaszczka – sołtys gromady xxx, Wawrzyniec Gontarz – gospodarz xxx, burmistrz Garwolina Borejsza

Trąbki – wieś Trąbki – Własność Ignacy Hordliczka

Ilość dymów katolickich dworskich 3, Ilość dymów katolickich włościańskich 6, Ilość dymów katolickich komorników 5, Razem dymów katoliskich 14. Ilość dymów innego wyznania 0.
Ludność katolicka Mężczyzn 92, Niewiast 73, Razem 165.
Wykaz sporządzono w Urzędzie Wójta Gminy Trąbki 3 września 1848.
Podpisali ze wsi: Piotr Piłka – sołtys xxx, Walenty Piłka – Gospodarz xxx.

Podpisał: Wójt Gminy Trąbki J. Hordliczka.

Trąbki – osada fabryczna Czechy – Własność Ignacy Hordliczka

Ilość dymów katolickich dworskich 1, Ilość dymów katolickich zamieszkałych przez fabrykantów 15, Razem dymów katolickich 16. Ilość dymów innego wyznania 0.
Ludność katolicka Mężczyzn 125, Niewiast 131, Razem 256.
Wykaz sporządzono w Urzędzie Wójta Gminy Trąbki 3 września 1848.

Podpisali ze wsi: Józef Lao – mayster hutnik xxx, Wojciech Szczypiorski – hutnik xxx.
Podpisał: Wójt Gminy Trąbki Ignacy Hordliczka.

Obrąb – wieś Żabieniec – Własność Ignacy Abramowicz

Ilość dymów katolickich dworskich (Karczma) 1, Ilość dymów katolickich włościańskich (w tym kuźnia) 7, Razem dymów katolickich 8. Ilość dymów innego wyznania 0.
Ludność katolicka Mężczyzn 33, Niewiast 34, Razem 67.

Wykaz sporządzono w Obrębie 15 października 1849.
Podpisał: Wójt Gminy Obręb Ignacy Abramowicz.

Ruda Talubska – Własność p. Deskur

Ilość dymów katolickich dworskich 3, Ilość dymów katolickich włościańskich 8, Razem dymów katolickich 11. Ilość dymów wyznania żydowskiego 1.
Ludność katolicka Mężczyzn 90, Niewiast 101, Razem 191.

Wezwanie 22 września 1848r. podpisali ze wsi: Antoni Matysiak xxx, Jan Boratyński xxx, Andrzej Boratyński xxx, Jakub Śliwecki xxx, Paweł Siarkiewicz xxx, Wojciech Parysek xxx, Szymon Śliwecki xxx, Marcin Grzeszczak xxx

Wykaz sporządzono w Urzędzie Gminy Ruda Talubska 19 października 1849.
Podpisał: Wójt Gminy Ruda Talubska p. Deskur.

Głosków – wieś Głosków – Własność Stalkowski

Ilość dymów katolickich dworskich 7, Ilość dymów katolickich włościańskich 12, Razem dymów katolickich 19. Ilość dymów innego wyznania 0.
Ludność katolicka Mężczyzn 68, Niewiast 92, Razem 160.

Wezwanie 5 września 1848r. Podpisali ze wsi: Jan Kowalski xxx, Bartłomiej Gula xxx, Szymon rychlica xxx.

Wykaz sporządzono w Urzędzie Wójta Gminy Głosków 24 października 1849r.

Podpisał: Wójt Gminy Głosków Stalkowski

Głosków – wieś Dudka – Własność Stalkowski

Ilość dymów katolickich dworskich 0, Ilość dymów katolickich włościańskich 8, Razem dymów katolickich 8. Ilość dymów innego wyznania 0.
Ludność katolicka Mężczyzn 33, Niewiast 32, Razem 65.

Wykaz sporządzono w Urzędzie Wójta Gminy Głosków 24 października 1849r.

Podpisał: Wójt Gminy Głosków Stalkowski

Łętów – Własność Wilkoński

Ilość dymów katolickich dworskich 3, Ilość dymów katolickich włościańskich 10, Razem dymów katolickich 13. Ilość dymów innego wyznania 1.
Ludność katolicka Mężczyzn 49, Niewiast 63, Razem 112.

Wykaz sporządzono we wsi Łętów 10 listopada 1849r

Ze wsi podpisali: Paweł Bałuk xxx, Franciszek Wielgosz xxx, Jan Lisek xxx, Paweł Jaworski, Wawrzyniec Szubiński xxx.

Podpisał Wójt Gminy Górzno i Łętów K. Wilkoński

Górki – Własność Orłowski

Ilość dymów katolickich dworskich 3, Ilość dymów katolickich włościańskich 10, Razem dymów katolickich 13. Ilość dymów innego wyznania 2.
Ludność katolicka Mężczyzn 50, Niewiast 37, Razem 87.

Wezwanie dnia 4 czerwca 1846 ze wsi podpisali: Stanisław Gołębiewski xxx – sołtys, Szczepan (nie rozczytano) xxx, Józef (nie rozczytano) xxx.

Wykaz sporządzono w 1849r.

Podpisał: Orłowski.

Miętne – osada Budzeń – Własność Woyno

Ilość dymów katolickich dworskich 1, Ilość dymów katolickich włościańskich 1, Razem dymów katolickich 2. Ilość dymów innego wyznania 0.
Ludność katolicka Mężczyzn 22, Niewiast 18, Razem 40.

Wezwanie dnia 22 listopada 1849 roku ze wsi podpisali: Jakub Skorupa xxx – sołtys z Miętnego, Łukasz Saganek xxx – sołtys z Leszczyn, Dominik Rękawek xxx – Sołtys z Puznowa, Mikołaj Łubian, Stanisław Makulec.

Podpisał: Wójt Gminy Miętne (nie rozczytano)

Miętne – wieś Puznów – Własność Donataryusz

Ilość dymów katolickich dworskich 3, Ilość dymów katolickich włościańskich (kolonistów gruntowych 18, sołtysów łanowych 5, zagrodników 4) 27, Razem dymów katolickich 30. Ilość dymów innego wyznania 0.
Ludność katolicka Mężczyzn 115, Niewiast 116, Razem 231.
Wezwanie dnia 22 listopada 1849 roku ze wsi podpisali: Jakub Skorupa xxx – sołtys z Miętnego, Łukasz Saganek xxx – sołtys z Leszczyn, Dominik Rękawek xxx – Sołtys z Puznowa, Mikołaj Łubian, Stanisław Makulec.

Podpisał: Wójt Gminy Miętne (nie rozczytano)

Miętne – wieś Miętne – Własność Staniczkowicz

Ilość dymów katolickich dworskich 11, Ilość dymów katolickich włościańskich (kolonistów gruntowych) 32, Razem dymów katolickich 43. Ilość dymów innego wyznania 0.
Ludność katolicka Mężczyzn 147, Niewiast 177, Razem 324.
Wezwanie dnia 22 listopada 1849 roku ze wsi podpisali: Jakub Skorupa xxx – sołtys z Miętnego, Łukasz Saganek xxx – sołtys z Leszczyn, Dominik Rękawek xxx – Sołtys z Puznowa, Mikołaj Łubian, Stanisław Makulec.

Podpisał: Wójt Gminy Miętne (nie rozczytano)

Miętne – wieś Jagodne – Własność Staniczkowicz

Ilość dymów katolickich dworskich 0, Ilość dymów katolickich włościańskich (kolonistów gruntowych 20, listowników 4, chałupników 4) 28, Razem dymów katolickich 28. Ilość dymów innego wyznania 0.
Ludność katolicka Mężczyzn 93, Niewiast 103, Razem 196.
Wezwanie dnia 22 listopada 1849 roku ze wsi podpisali: Jakub Skorupa xxx – sołtys z Miętnego, Łukasz Saganek xxx – sołtys z Leszczyn, Dominik Rękawek xxx – Sołtys z Puznowa, Mikołaj Łubian, Stanisław Makulec.

Podpisał: Wójt Gminy Miętne (nie rozczytano)

Miętne – wieś Leszczyny – Własność Staniczkowicz

Ilość dymów katolickich dworskich 3, Ilość dymów katolickich włościańskich (kolonistów gruntowych 14, listowników 9, chałupników 3, młynarz 1) 27, Razem dymów katolickich 30 Ilość dymów innego wyznania 0.
Ludność katolicka Mężczyzn 89, Niewiast 104, Razem 193.
Wezwanie dnia 22 listopada 1849 roku ze wsi podpisali: Jakub Skorupa xxx – sołtys z Miętnego, Łukasz Saganek xxx – sołtys z Leszczyn, Dominik Rękawek xxx – Sołtys z Puznowa, Mikołaj Łubian, Stanisław Makulec.

Podpisał: Wójt Gminy Miętne (nie rozczytano)

Miętne – wieś Niecieplin – Własność Staniczkowicz

Ilość dymów katolickich dworskich 1, Ilość dymów katolickich włościańskich (kolonistów gruntowych 14, sołtysów łanowych 4, szpitalnych 4, chałupników 1) 22, Razem dymów katolickich 23. Ilość dymów innego wyznania 0.
Ludność katolicka Mężczyzn 89, Niewiast 110, Razem 199.
Wezwanie dnia 22 listopada 1849 roku ze wsi podpisali: Jakub Skorupa xxx – sołtys z Miętnego, Łukasz Saganek xxx – sołtys z Leszczyn, Dominik Rękawek xxx – Sołtys z Puznowa, Mikołaj Łubian, Stanisław Makulec.

Podpisał: Wójt Gminy Miętne (nie rozczytano)

Czyszków – wieś Czyszków – Własność Reinchmit

Ilość dymów dworskich (katolickich 6, ewangelickich 2, żydowskich 1) 9, Ilość dymów katolickich włościańskich (wiejskich gruntowych 5, zagrodników 4) 9, Razem dymów katolickich 15. Ilość dymów innego wyznania 3.
Ludność katolicka Mężczyzn 95, Niewiast 67, Razem 162.

Wezwanie dnia 13 lutego 1850r. Ze wsi podpisali: sołtys wsi Czyszków – Michał Kalinowski xxx, gospodarz wsi Czysków – Feliks Szczepański xxx, gospodarz wsi Czyszków – Wawrzyniec Krzyśpiak xxx, sołtys wsi Czyszkówek Wojciech Walicki xxx, gospodarz wsi Czyskówek – Jan Leśniak xxx, gospodarz wsi Czyszkówek Łukasz Gora xxx, sołtys wsi Zawady Józef Kalinowski xxx, gospodarz wsi Zawady Józef Biernacki xxx, gospodarz wsi Zawady Piotr Ochnik xxx, wójt gminy Czyszków (Bugacki?)

Wykaz sporządzono 17 sierpnia 1848r.

Podpisał: Wojt Gminy Czyszków (Bugacki?)

Czyszków – wieś Czyszkówek – Własność Reinchmit

Ilość dymów katolickich dworskich 1, Ilość dymów katolickich włościańskich (wiejskich gruntowych 9, zagrodników 2) 11, Razem dymów katolickich 12. Ilość dymów innego wyznania 0.
Ludność katolicka Mężczyzn 63, Niewiast 69, Razem 132.

Zawady – wieś Zawady – Własność Reinchmit

Ilość dymów dworskich (katolickich 5, ewangelickich 1) 6, Ilość dymów katolickich włościańskich (wiejskich gruntowych 7, zagrodników 2) 9, Razem dymów katolickich 14. Ilość dymów innego wyznania 1.
Ludność katolicka Mężczyzn 71, Niewiast 93, Razem 164.

Unin – wieś Unin – Własność Donatariusz Antonow

Ilość dymów katolickich dworskich 3, Ilość dymów katolickich włościańskich (wiejskich gruntowych 50, sołtysów łanowych 10) 60, Razem dymów katolickich 63. Ilość dymów innego wyznania 0.
Ludność katolicka Mężczyzn 186, Niewiast 190, Razem 376.

Wykaz sporządzono 3 marca 1850r. Ze wsi podpisali: Augustyn Poszytek xxx, Józef Jarząbek xxx, Tomasz Mikulski, burmistrz miasta Garwolina Borejsza.

Goździk – wieś Goździk – Własność Rządowa

Ilość dymów katolickich dworskich 2, Ilość dymów katolickich włościańskich (wiejskich gruntowych) 30, Razem dymów katolickich 32. Ilość dymów innego wyznania 0.
Ludność katolicka Mężczyzn 91, Niewiast 118, Razem 209.
Wykaz sporządzono 21 marca 1850r. Ze wsi podpisali: Grzegorz Teperek xxx, Maciej Wilgus xxx, Józef Korgul xxx, burmistrz miasta Garwolina Borejsza.

Rębków – wieś Rębków – Donatariusz Zwirow

Ilość dymów katolickich dworskich 5, Ilość dymów katolickich włościańskich (wiejskich gruntowych 44, sołtysów łanowych 6) 50, Razem dymów katolickich 55. Ilość dymów innego wyznania 0.
Ludność katolicka Mężczyzn 181, Niewiast 171, Razem 352.
Wykaz sporządzono 21 marca 1850r. Ze wsi podpisali: Wąsowicz Filip xxx – sołtys gromady, Michał Barankiewicz xxx, Piotr Witak xxx, burmistrz miasta Garwolina Borejsza.

Sulbiny Górne– Własność Sachsche

Ilość dymów dworskich (katolickich 5, ewangelickich 1, żydowskich 2) 8, Ilość dymów katolickich włościańskich 8, Razem dymów katolickich 13. Ilość dymów innego wyznania 1.
Ludność katolicka Mężczyzn 74, Niewiast 66, Razem 140.

Wykaz sporządzono 14 października 1849r. Ze wsi podpisali: Jakub Słabuszewski xxx – sołtys, Tomasz Ornat xxx, Antoni Kurek xxx. Burmistrz miasta Garwolina Borejsza

Sulbiny Dolne– Własność Celiński

Ilość dymów katolickich dworskich 7, Ilość dymów katolickich włościańskich (włościan pańszczyźnianych) 13, Razem dymów katolickich 20. Ilość dymów innego wyznania 1.
Ludność katolicka Mężczyzn 93, Niewiast 87, Razem 180.
Wykaz sporządzono w listopadzie 1849r. Ze wsi podpisali: Kazimierz Dziak xxx, Wawrzyniec Balas xxx.

Podsumowanie:

Ilość dymów dworskich: 83

Ilość dymów włościańskich: 623

Łączna ilość dymów katolickich: 703

Ilość dymów innego wyznania: 22

Ilość mężczyzn katolików: 2639

Ilość niewiast katolików: 2850

Łączna ilość katolików: 5489

Wykaz odebrał ks. Józef Żarnowski proboszcz i dziekan Garwoliński (1803-1857)

Opracował Krzysztof Kot na podst. ”AS Garwolina kościoła fundusze i avulsa” / AP Lublin

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *