Kalendarium (Timetable)

KALENDARIUM NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANE.

 

 • 1386r. – pierwsza wzmianka o Garwolinie. Właścicielem był wówczas chorąży płocki Andrzej Ciołek, późniejszy wojewoda mazowiecki,
 • 1396r – po śmierci Andrzeja Ciołka osada stała się własnością jego syna Wiganda, kasztelana czerskiego,
 • 1407r. – wioskę Garwolin kupił książę mazowiecki Janusz I,
 • 1418r. –  pierwsza informacja o parafii garwolińskiej,
 • 1423 20 lipca –  data nadania praw miejskich Garwolinowi,
 • 1481 10 lipca – pobyt księcia mazowieckiego Konrada III Rudego w Garwolinie i potwierdzenie przez niego praw miejskich,
 • 1508r. 2 marca – Anna ks. Mazowiecka (żona ks. Konrada III Rudego) potwierdziła prawa miejskie przywilejem wystawionym w Garwolinie,
 • 1526r. – Garwolin staje się miastem królewskim,
 • 1533 (ok.) – Anna księżna mazowiecka, córka ks. Konrada III Rudego i siostra ostatnich książąt mazowieckich ufundowała kościół p.w. Św. Anny (stał przy obecnej ulicy Sienkiewicza) oraz Szpital dla Ubogich przy kościele parafialnym,
 • 1539 25 luty  – ustanowienie roków ziemskich (sądów) w Garwolinie dla zawiślańskiej części ziemi czerskiej. Powstanie powiatu garwolińskiego,
 • 1558 20 czerwca – król Zygmunt II August potwierdził prawa miejskie Garwolina,
 • 1565 – Garwolin liczył 260 domów oprócz libertowanych (wolnych), 69 ogrodów i 230 rzemieślników
 • 1566 – król Zygmunt II August nadał miastu pastwisko Błonie,
 • 1578r 12 kwietnia – król Stefan Batory zezwolił na budowę browarów i robienie piwa w Garwolinie,
 • 1603 r. – wizytacja biskupa poznańskiego w parafii „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” w Garwolinie,
 • 1603r –  utworzenie dekanatu garwolińskiego
 • 1617r., według lustracji Garwolin liczył 255 domów wraz z siedliskami i 120 ogrodów oraz 262 rzemieślników, w tym 160 piwowarów,
 • 1634r., w pracy „Opis Mazowsza” Jędrzej Święcicki pisał: „Garwolin dość ludny i sławny z wyrobu najlepszego piwa…”,
 • 11650 18 lutego – król Jan Kazimierz potwierdził przywilej cechu kuśnierzy w Garwolinie. Wydarzenie to przedstawia współczesne malowidło ścienne w kaplicy św. Józefa w kościele parafialnym „Przemienienia Pańskiego”,
 • 1656r 3 sierpnia – pobyt króla Jana Kazimierza w Garwolinie,
 • 1657r – wojska siedmiogrodzkie księcia Jerzego Rakoczego dokonały dużych zniszczeń na terenie Garwolina
 • 1657r –  pobyt ks. Dymitra Wiśniowieckiego w Garwolinie,
 • 1660r – Garwolin liczył 50 domów i 233 place, z 77 ogrodów miejskich zasianych było 5; z liczby 79 piwowarów pozostało 6,
 • 1661 r. – biskup poznański Wojciech Tolibowski konsekrował kościół pod wezwaniem „Najświętszej Marii Panny” w Garwolinie,
 • 1661r 4 maja – król Jan Kazimierz potwierdził prawa miejskie Garwolina,
 • 1662r – pod Garwolinem zbierały się wojska Stefana Czarnieckiego przed wymarszem na Litwę, na wojnę z Rosją,
 • 1662r 6 luty pobyt hetmana Stefana Czarnieckiego w Garwolinie,
 • 1670r 15 kwietnia –  król Michał Korybut Wiśniowiecki potwierdził przywilej z 1661r,
 • 1766r 12 czerwca –  król Stanisław August Poniatowski potwierdził przywileje Garwolina,
 • 1770r 9 marca –  konsystorz warszawski skasował chylący się ku upadkowi kościół Św. Anny i przekazał jego prawa, wyposażenie i dochody kościołowi parafialnemu p.w. „Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”. Św. Anna patronką parafii i związana z tym tradycja obchodzenia odpustu parafialnego w dniu 26 lipca,
 • 1794 październik – 1796 luty – stacjonowanie wojsk rosyjskich w mieście i powiecie,
 • 1795r 24 październik –  zgodnie z postanowieniem traktatu rozbiorowego Garwolin wszedł w skład trzeciego zaboru austriackiego,
 • 1796r – władze austriackie zezwoliły na osiedlanie się ludności żydowskiej w mieście,
 • 1809r 8 maja –  w czasie wojny z Austrią brygada Armii Księstwa Warszawskiego pod dowództwem gen. Ludwika Kamienieckiego, w składzie I pułku piechoty i 3 pułku ułanów wkroczyła do Garwolina kładąc kres władzy austriackiej. W wyniku wygranej wojny Garwolin wszedł w skład Księstwa Warszawskiego,
 • 1813 r – po klęsce Wielkiej Armii, w pogoni za Napoleonem, Rosjanie zajmują Garwolin,
 • 1825 r. 12 marca – podczas pożaru zabudowań plebańskich drewniany kościół parafialny w Garwolinie spalił się wraz z całym wyposażeniem oraz stojącą obok niego dzwonnicą,
 • 1832-1834, budowa przez miasto traktu Uściługsko-Wołyńskiego (łączył Warszawę przez Miłosnę z Lublinem,
 • 1839 – wybudowanie  kaplicy na cmentarzu w Garwolinie,
 • 1839 r. 20 października – odprawiono pierwszą Mszę świętą w murowanym kościele w Garwolinie,
 • 1840 r. 29 stycznia –  kościół w Garwolinie otrzymał wezwanie „Przemienienia Pańskiego”
 • 1849 r. 17 czerwca – silna burza gradowa uszkodziła dach i sufit murowanego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego,
 • 1852 r. malarz Andrzej Klinowski, namalował osiem pięknych obrazów przedstawiających: św. Jana, św. Marka, św. Łukasza, św. Mateusza, św. Stanisława Kostkę, św. Wojciecha, św. Barbarę i św. Stanisława biskupa w kościele pw. Przemienienia Pańskiego,
 • 1862r luty – zatarg pomiędzy ludnością miasta i proboszczem parafii a władzami rosyjskimi o obrazki Matki Boskiej Częstochowskiej usunięte przez kozaków w nocy 15/16 grudnia 1861r. z budynków mieszkalnych Garwolina,
 • 1866r 31 grudnia – z części dawnego powiatu łukowskiego utworzony został powiat garwoliński, wchodzący w skład guberni siedleckiej,
 • 1877r 17 sierpnia – oddanie do użytku Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej. Uruchomienie przystanku Mirwan (w Woli Rębkowskiej) 4 kilometry od miasta,
 • 1890 r. czerwiec – rozebrano grożący zawaleniem się kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie,
 • 1890 r. 16 września –  biskup lubelski poświęcił kamień węgielny pod nowo budowany kościół parafialny w Garwolinie,
 • 1900 r. 5 lipca –  biskup Franciszek Jaczewski konsekrował świątynię pod wezwaniem „Przemienienia Pańskiego”,
 • 1908 r. – w Garwolinie powstaje Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe,
 • 1908 r. – powstaje Stowarzyszenie Spożywców w Garwolinie,
 • 1910 r. – ślusarz Hyżyński zainstalował piękny zegar na jednej z wież kościelnych w Garwolinie,
 • 1915r sierpień –  wycofanie się Rosjan z miasta i powiatu garwolińskiego,
 • 1918r październik –  utworzenie w mieście szkoły powiatowej (od 1919r. gimnazjum),
 • 1918r listopad – członkowie POW (Polska Organizacja Wojskowa) rozbroili stacjonujący na terenie miasta i powiatu batalion piechoty niemieckiej i posterunki żandarmerii,
 • 1920r 13-16 sierpnia – bolszewicy w Garwolinie,
 • 1920r. 17-18 sierpnia –  podczas wojny polsko-sowieckiej, w Garwolinie stacjonował sztab Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 • 1922 r. – w Garwolinie powstaje klub sportowy Wilga Garwolin,
 • 1923r styczeń – I pułk strzelców konnych przybywa do koszar garwolińskich, gdzie stacjonował do września 1939r
 • 1939 r. 8-9 września – bombardowanie Garwolina,
 • 1941- styczeń –  funkcję Kreishauptmanna (starosty) powiatu Garwolin objął Karl Freudenthal,
 • 1944 r. 5 lipca – udany zamach na Karla Freudenthala przez grupy dywersyjne AK z Garwolina i Woli Rębkowskiej.
 • 1944 r. 15 sierpnia –  powołano Rejonową Komendę Uzupełnień Garwolin z tymczasową siedzibą w Mińsku Mazowieckim,
 • 1951 r. – powstaje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.
 • 1957r 23 września – decyzja władz wojskowych o przekazaniu koszar Powiatowej Radzie Narodowej w Garwolinie
 • 1975r. – po zmianie struktury administracyjnej kraju, Garwolin przestaje być stolica powiatu i znalazł się w województwie siedleckim,
 • 1983r. – młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem sprzeciwiła się próbie usunięcia krzyży z sal szkolnych,
 • 1984r 7 marca – 6 kwietnia – przybycie młodzieży ze szkoły w Miętnem do kościoła parafialnego w Garwolinie. Msze św. z udziałem biskupa Jana Mazura, młodzieży szkolnej, parafian i przedstawicieli prasy zagranicznej w obronie krzyży usuniętych ze ścian Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem. Solidaryzowanie się z akcją młodzieży szkolnej.
 • 1984 r. – w Górkach powstaje Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej pod opieką zakonu księży Michalitów
 • 2002r 29 czerwca – pobyt Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa w Garwolinie. Konsekracja Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
 • 2007r 26 września – uroczyste otwarcie obwodnicy Garwolina
 • 2009r 27 maja – wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Garwolinie. Prezydent spotkał się z mieszkańcami Garwolina w sali kinowej Centrum Sportu i Kultury oraz złożył kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej Obwód „Gołąb”

 

 

 

 

źródła: UM Garwolin, parafia pw. Przemienienia Pańskiego, wikipedia, gmina Garwolin,
społem garwolin, Zbigniew Gnat - Wieteska,...
Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

One thought on “Kalendarium (Timetable)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *