Posłowie powiatu garwolińskiego z początku XIX w.

Przedstawiamy reprezentantów naszego powiatu z lat 1809-1830. W 1809 r. Ziemię Garwolińską reprezentował na Sejmie Księstwa Warszawskiego poseł powiatu czerskiego – Felix Świdziński, w kolejnych latach byli to już posłowie powiatu garwolińskiego. W 1811 r. powiat garwoliński reprezentował Józef Kurosz. Po powstaniu Królestwa Polskiego w Sejmie zasiadł Stanisław hr. Jezierski (1825), a w 1830 r. – Jan hr. Jezierski.

Sejm Księstwa Warszawskiego  (1807-1812)

Sejm Królestwa Polskiego

Udało nam się znaleźć trochę więcej informacji o niektórych z nich.

J Ó Z E F   K U R O S Z

Józef Kurosz był tym, który w 1791 r. doniósł władzom na chłopów z Rębkowa, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo swoich panom. Przyczyną buntu było uchwalenie Konstytucji 3 Maja oraz wieści o rewolucji francuskiej i wywołanych nią zmianach w stosunkach społecznych.

Tadeusz Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794), Kraków 1897

O pracach sejmowych Józefa Kurosza świadczy zachowany w zbiorach Biblioteki Narodowej Rzut myśli Józefa Kurosza Posła Garwolińskiego do współ Kolegów z wyjaśnieniem powodów dla których Kraj Księstwa Warszaw: przyjąć Kodexu Kryminalnego Francuzkiego nie może, i nie powinien, przedstawiający jego argumenty przeciwko przyjęciu kodeksu karnego wzorowanego na prawie francuskim:

O Janie hr. Jezierskim także wiemy trochę więcej. Zapisał się w historii powstania listopadowego jako wysłannik Józefa Chłopickiego, Dyktatora powstania, do cara Mikołaja. Razem z innym posłem, Franciszkiem ks. Lubeckim, Jezierski miał w Petersburgu przestawić carowi zajścia na ziemiach polskich w ten sposób, aby ten odstąpił od pomysłu wysłania wojsk do uśmierzenia buntu. Misja ta się nie powiodła. Jego postać była już prezentowana na tym portalu. We wspomnieniach Pauliny Wilkońskiej znajduje się informacja o powrocie Jezierskiego z misji.

Listy posłów, Rzut myśli oraz fragment książki Korzona pobrano z Polony, ich oryginały znajdują się w Bibliotece Narodowej. Informacje o Janie hr. Jezierskim zaczerpnięto z książek: A. Sokołowski, Dzieje powstania listopadowego 1830-1831, Berlin 1936.

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *