Władysław hr. Jezierski z Sobień-Jezior

Na tym portalu przypominaliśmy już kilkakrotnie hrabiów Jezierskich z Sobień-Jezior. Dla naszego powiatu są postaciami bardzo znaczącymi. Dzisiaj przypominamy kolejnego – Władysława hr. Jezierskiego (1897-1935).

Kurjer Warszawski, 21 marca 1935, nr 79

Gazeta Rolnicza, 12 kwietnia 1935, nr 15

— Zmarli. Jakie niezbadane są wyroki Boże! W sile wieku, bo zaledwie trzydzieści siedem lat mający, w pełni roz­woju sił umysłowych i fizycznych, zgasł w marcu po krótkiej chorobie w dziedzicznym swym majątku Sobienie pod Garwo­linem ś. p. hr. Władysław Jezierski. Syn nieżyjących też już Franciszka Jezierskiego i Wandy z Grabińskich z Walewic, miał dość szczytnych w obu rodzinach wzorów, pełnie­nia obowiązków sługi Kościoła, Obywatela i Ziemianina; chciał i umiał je naśladować. Ukochał polską swą ziemię, roz­łożoną nad brzegiem polskiej Wisły, ale czuł, że nie samem uczuciem, ale tylko rozumną pracą da się ją utrzymać. Osz­czędny dla siebie, w prowadzeniu gospodarstwa wyrachowany, wyjątkowo pracowity; znakomity administrator, rolnik, hodow­ca. Kochany, ceniony i szanowany — brał żywy udział w sprawach społecznych i rolniczych swego powiatu. Śmierć przed­wczesna przekreśliła nadzieje tego, co mógł był jeszcze dla Kraju w kierunku ekonomicznym dokonać. Zalety gorącego serca i wrodzona dobroć harmonijnie łączyły się z jego facho­wą wiedzą, pracą i niezłomnym charakterem. Osierocił nieutu­loną w żalu żonę — Zofję z hr. Potockich, córkę Andrzeja, tra­gicznie zmarłego polskiego Męża Stanu, także dwóch braci i dwie zamężne siostry i maleńkiego syna. Cześć pamięci te­go nieodżałowanego, zacnego syna Mazowieckiej ziemi.
Kurozwęki. Paweł Popiel.

Nekrolog pobrano z eBUW, jego oryginał znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Artykuł pobrano z Biblioteki Cyfrowej UMCS, jego oryginał znajduje się w Bibliotece UMCS.

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *