Legenda o kopcu w Kozłowie

Pisaliśmy już na tym portalu o Kozłowie pod Parysowem, przy okazji przypomnienia postaci Leopolda Eysymontta. Dzisiaj opiszemy legendę o kopcu usypanym w tej miejscowości. Jest w niej mowa o polskiej królowej, o Tatarach i ukrytych skarbach.

Ciekawa wzmianka o kopcu znajduje się w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich wydanym pod redakcją F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego i W. Walewskiego (Warszawa 1883):

Tyle słownik. Sprawą legendy w XX w. zajął się Franciszek Frelek, który przeprowadził badania terenowe, przepytał okoliczną ludność, jak pamięta tę legendę i co wie o kopcu. Wynik swoim badań opublikował w artykule pt. Kopiec w Kozłowie: rzeczywistość i legenda (Rocznik Mazowiecki, 1979, nr 7, s. 221-231). Według jego ustaleń najistotniejszą część legendy o kopcu w Kozłowie można streścić następująco:

Kopiec został usypany za czasów królowej Bony, a pracę tę wykonali żołnierze lub niewolnicy bądź ludność poddana królowej. Ziemię na kopiec noszono czapkami. Na kopcu stał zamek będący siedzibą królowej Bony, ale został zniszczony. Obok kopca znajdowała się studnia, do której królowa wrzuciła skarby i zasypała ją. W kopcu znajduje się grób królowej i są skarby. Nazwa wsi Kozłów pochodzi od ustawienia broni w kozły. Mieszkańcy wioski pochodzą z ludności tatarskiej. (s. 222)

W artykule S. Frelek dokonuje szczegółowej analizy obu wersji legendy. Polecamy lekturę całego artykułu! Zdjęcia kopca można obejrzeć tutaj.

Kozłów. Plan tachimetryczny grodziska. Źródło: I. Górka i in., Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego, Wrocław 1976, s. 72.

Hasło ze Słownika geograficznego pobrano z Polony. Cały Słownik znajduje się w Bibliotece Narodowej.

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

2 thoughts on “Legenda o kopcu w Kozłowie

  1. Mój Św. Pamięci dziadek, opowiadał mi troszkę inną wersję tej legendy. Ale tak, była w niej mowa o Królowej Bonie… ludności, która bardzo kochała swoją królową… i o ukopaniu przez tą ludność kopca własnymi czapkami, by ratować swoją władczynię…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *