Ks. Józef Żarnowski – garwoliński proboszcz

Mieliśmy w Garwolinie wielu zacnych proboszczów. Do nich należy także ks. Józef Żarnowski (1803-1857). Poniżej zamieszczamy informacje o jego życiu. Jako 30-latek trafił na probostwo do Garwolina. Zastał tu obraz nędzy i rozpaczy. Wytężoną pracą znacznie poprawił sytuację parafii. Swojemu następcy zostawił probostwo w dużo lepszym stanie. Został pochowany w kaplicy św. Antoniego, którą zbudowano z jego inicjatywy. Najbardziej znany jest z tego, że postawił pierwszy murowany kościół w Garwolinie. Ten kościół miał kopułę.

Pamiętnik Religijno-Moralny, 1857, nr 12

Garwolin. Dowiadujemy się teraz dopiero że dnia 30 czerwca umarł tam ś.p. ks. Józef Żarnowski syn rodziców stanu szlacheckiego Michała i Józefy z Krajewskich; urodził się we wsi Grójcu dnia 3 października 1803 roku, w powiecie i okręgu przasnyskim gubernii płockiej. Początkowo odbierał nauki w domu przy rodzicach, następnie w byłej szkole wojewódzkiej XX. Benedyktynów w Pułtusku; ukończywszy klass pięć wstąpił do seminaryum księży świeckich w Płocku. Dnia 29 października roku 1826 wyświęcony został na kapłaństwo. Z dyecezyi płockiej przeniósł się w dyecezyą podlaską. Tu rok 1 był wikaryuszem w mieście Siedlcach, następnie przez rok 1 wikaryuszem przy kościele katedralnym w Janowie, potem tamże blisko lat 5 pełnił urząd pisarza konsystorskiego zkąd od dnia 22 maja 1833 roku przeniósł się do miasta Garwolina na probostwo zupełnie opustoszałe do tego obciążone zaległemi podatkami przeszło półtora tysiąca rsr. niemające kościoła, plebani prócz stodoły żadnych zabudowań dla czeladzi i inwentarza. Jako proboszcz gorliwie o dobro kościoła własnym funduszem po rodzicach swoich otrzymanym wzniósł według abrysu budowniczego powiatu wszystkie budowle (prócz kościoła, plebani i wikaryatu) jakie tylko zauważył że są potrzebne dla proboszcza, nadto wzniósł także murowaną kaplicę na cmentarzu grzebalnym. Dzwon duży sprawił, na kościele kopułę wysławił, apparaty do kościoła niektóre sprawił nowe, i stare wszystkie przerobił, parkany i trotoary od ulicy na terrytoryum plebańskiem zaprowadził, inwentarz fundi instructi daleko w wyższej cenie, jak sam odebrał, następcy swemu oddał; zapisy na pewne obligi poczynił, na co wszystko przeszło pięć tysięcy rubli srebrnych wydatkował. Dlatego też władza dyecezialna oceniając ś.p. ks. Żarnowskiego moralne prowadzenie się i pokrótce nadmienione tu nakłady dla probostwa w Garwolinie, gdzie z górą 23 lat przebył, w roku bieżącym w nagrodę jego zasług wyniosła go na godność kanonika katedralnego podlaskiego mimo jego wiedzy. Ks. Żarnowski widząc się długą chorobą coraz bardziej osłabionym na dniu 2 czerwca t.r. to probostwo zrezygnował, zaś 30 czerwca t.r. życie doczesne w Garwolinie w plebanii zakończył. Po odprawionem wspaniałem nabożeństwie za jego duszę, pochowanym został w grobie od kilku lat przygotowanym w kaplicy na cmentarzu grzebalnym.

Kurjer Warszawski, 24 grudnia 1857, nr 339

Płyta nagrobna ks. Józefa Żarnowskiego w podziemiach kaplicy św. Antoniego na cmentarzu w Garwolinie
Płyta nagrobna matki ks. Józefa Żarnowskiego w podziemiach kaplicy św. Antoniego na cmentarzu w Garwolinie

Artykuły pobrano z ebUW.

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *