Sumiński Rajmund Andrzej (1805-1848)

Urodził się w Lewikowie 25 sierpnia 1805 roku, jego rodzicami byli: Bazyli i Marianna z Gutczyckich[1]. W indeksach parafii Samogoszcz nazwisko matki podane jest Czułczycka, a data urodzenia Rajmunda to 9 lutego[2]. Rodzicami chrzestnymi Rajmunda byli: Andrzej Targoński – handlarz z par. Maciejowice i Aniela de Vellier Malonowa – podskarbina z dworu Zamoyskich[3].

Rajmund uczęszczał do Gimnazjum Pijarów w Warszawie, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości w 1824 roku, następnie w 1829 roku uzyskał stopień magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmował się pracą literacką, publikował w czasopiśmie “Motyl”. Podczas powstania listopadowego należał do Towarzystwa Patriotycznego i służył w 16. Pułku Ułanów jako kapitan-audytor. W 1830 napisał piosenke patriotyczną Warszawiak, krytykująca władze Królestwa Polskiego. Po upadku powstania wyemigrował w 1832 roku do Francji. W tym samym roku, na rocznicę powstania opublikował swój najpopularniejszy wiersz Zmartwychwstanie. Hymn na cześć 29. listopada. We Francji studiował prawo i otrzymał dyplom licencjata. Zamieszkał w Paryżu, poznał wiele ciekawych i znanych osób, oraz publikował swoje teksty. W 1843 roku podpisał oświadczenie potępiające nakłanianie emigrantów do przyjęcia amnestii carskiej. Od 1844 r. był członkiem Towarzystwa Literackiego oraz Zjednoczenia Emigracji Polskiej. W opublikowanym poemacie pt. Duch Polski w 1945 roku, krytykował w nim ideę zjednoczenia Słowian, w której widział groźbę wynarodowienia Polaków przez Rosję. W 1848 roku uległ paraliżowi i leczył się w szpitalu. Zmarł 2 listopada 1848 r. w Paryżu, został pochowany na cmentarzu Montparnasse[4]

Generałowie Chłopicki i Skrzynecki na czele wojsk polskich, obraz Januarego Suchodolskiego
https://pl.wikipedia.org/

[1] www.ipsb.nina.gov.pl (dostęp 27.01.2022 r.)
[2] 1805/853 (łac). Lewików. Sumiński Rajmund Andrzej. Rodz.: Ignacy Bazyli i Marianna Czułczycka. Rodz. chrzestni: Andrzej Targoński – handlarz z parafii Maciejowice i Aniela de Vellier Malonowa – podskarbina z dworu Zamojskich. Numer domu – 1. Data urodzenia – 09.02. Uwagi: ojciec był szlachetny, szambelan granitialis?, matka była szlachetna – Indeksy z ksiąg par. Samogoszcz 1639-2020 Tarnówek 1797-1824 – garwolin.org.
[3] tamże
[4]  www.ipsb.nina.gov.pl (dostęp 27.01.2022 r.)

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *