Pokaz zwierząt gospodarskich i produktów rolnych oraz rękodzieła z 1911 r.

Znaleźliśmy opis niewiele dziś znaczącego wydarzenia sprzed prawie 110 lat. Zachwyca nas opis i aktywność mieszkańców powiatu. Główną rolę w wydarzeniu pełniło kółko rolnicze z Sobolewa i towarzystwo rolnicze z […]

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Ks. Sylwester Majewski, franciszkanin z Garwolina

Znaleźliśmy krótką informację o franciszkaninie, ks. Sylwestrze Majewskim (1825-1890) pochodzącym z Garwolina: W Rzymie zakończył życie ks. Sylwester Majewski, franciszkanin, spowiednik apostolski w języku polskim w kościele św. Piotra od […]

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Świątynie w Łaskarzewie w XVII-XIX w.

Prezentujemy historię budownictwa sakralnego w Łaskarzewie zaczerpniętą z Księgi Ziemi Czerskiej 1404-1425 (Warszawa 1879) oraz z opisu wizytacji biskupiej w 1892 r. Pojawia się tam intrygująca historia kościółka św. Onufrego. […]

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Głosków

Kilka wiadomości z dawnych lat o Głoskowie wygrzebanych ze starych gazet. Głównie są to informacje o ziemiaństwie tam zamieszkującym, o Stalkowskich i rodzinie byłego carskiego pułkownika Afanasjewa. Kurjer Warszawski, 1 […]

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Ludwik Lubicz Borowski (1839-1914)

W 1914 r. na garwolińskim cmentarzu pochowano Wielkopolanina, Ludwika Lubicza Borowskiego. Ostatnie lata swojego życia spędził w domu swojego zięcia, garwolińskiego rejenta, Franciszka Stanisława Wiśniewskiego. Borowski był powstańcem styczniowym. Biesiada […]

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Zawady na początku XX w.

Kółko rolnicze w Zawadach opisane przez Julję Malinowską na początku XX w. Wystarczyło parę aktywnych osób, aby zaktywizować lokalną społeczność. Zaranie, 21 maja 1908, nr 21 Artykuł pobrano z ebUW. […]

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Garwolińska parafia w 1891 r.

W 1891 r. bp Franciszek Jaczewski wizytował zachodnie parafie swojej diecezji. Zawitał także do Garwolina. W „Przeglądzie Katolickim” z 22 stycznia 1891 r. (nr 4) ukazał się ciekawy opis garwolińskiej […]

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Włamanie do kościoła w Garwolinie

W zasadzie unikamy pisania na łamach tego portalu o morderstwach, kradzieżach, rozbojach itp., chyba że informacje te zawierają dane wnoszące coś wartościowego do historii Ziemi Garwolińskiej. Poniżej przykład takiej informacji. […]

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Ochotnicza straż ogniowa z Garwolina (1901)

Jest rok 1901. Mija 20 lat od założenia w Garwolinie ochotniczej straży ogniowej. Czy tę rocznicę obchodzono hucznie? Tego możemy się dowiedzieć z artykułu, który ukazał się w „Biesiadzie Literackiej”. […]

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Lucjan Dobrzański, powiatowy lekarz weterynarii

Przypominamy postać weterynarza, Lucjana Dobrzańskiego (1872-1934), który w latach 1898-1913 pełnił funkcję powiatowego lekarza weterynarii w naszym mieście. Z pośmiertnego wspomnienia napisanego o nim wynika, że włościanie i ziemiaństwo powiatu […]

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Wyścigi cyklistów w Garwolinie

Pisaliśmy już na tym portalu o cyklistach, którzy przejeżdżali przez nasze powiatowe miasto ścigając się w mistrzostwach Królestwa Polskiego organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Uzupełniamy ten wpis o zdjęcia Maryana […]

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Powiat garwoliński widziany z Wisły

Przytaczamy fragment książki Władysława Grzelaka pt. Łódką z biegiem Wisły: wspomnienia z wycieczki wioślarskiej, opublikowaną po raz pierwszy w 1926 r. W wydaniu drugim zmienionym z 1930 r. zawarty został […]

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org