Wacław Matysiak ps. „Ziuk” – „Ostoia” (1904-1985)

waclaw_matysiak_1904_1985Żołnierz 1 Pułku Strzelców Konnych Zmotoryzowanych, żołnierz września, żołnierz Armii Krajowej Obwodu „Gołąb”, – Garwolin, żołnierz Ludowego Wojska Polskiego.

Dowódca dywersji i sabotażu Obwodu „Gołąb – Garwolin, dowódca w konspiracji 1 szwadronu 1 Pułku Strzelców Konnych „Zagrobla” w Garwolinie, dowódca Rejonu AK – Garwolin.

Kawaler Orderu Virtuti Militari V kl. i Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami i wielu innymi.

waclaw_matysiak_garwolin_org

ŻYCIORYS

Urodziłem się w dniu 18 grudnia 1904 r. w miejscowości Krukówka były pow. Puławy. Pochodzę z rodziny robotniczo-chłopskiej, ojciec Andrzej matka Bronisława z domu Szkoda. W październiku 1925 r. zostałem powołany do czynnej służby wojskowej i wcielony do 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie. Tu kończę szkołę podoficerską z wynikiem celującym. W 1928 r. otrzymuję awans na plutonowego i zostaję podof. zawodowym i pełnię funkcję zastępcy dowódcy plutonu CKM. W latach począwszy od 1929 do 1933 byłem wysyłany, jako instruktor broni CKM na kursy dywizyjnej szkoły podoficerskiej CKM, które się odbywały w Ostrołęce lub Ciechanowie. W 1932 roku kończę Centralną Szkołę Strzelecką Piechoty w Toruniu, a w 1934 r. ukończyłem kurs Centralnej Szkoły Kawalerii dla podoficerów zaw. w Grudziądzu – celująco! To mnie kosztowało ponad rok pracy instruktorskiej w kadrze Centrum Kawalerii w Grudziądzu. Po usilnych staraniach na własną prośbę wracam do pułku. W między czasie intensywnie przygotowuję się do Szkoły Oficerskiej w Bydgoszczy. Na skutek nieprzewidzianych kłopotów rodzinnych me najskrytsze marzenie spełzły na niczym.

W 1939 r. w szarżach 1 Pułku Strzelców Konnych Zmotoryzowanych w składzie Warszawskiej Brygady Pancerno Motorowej biorę czynny udział, jako d-ca plutonu CKM, w walkach w obronie przepraw na Wiśle w rejonie: /na odcinku Dęblin – Józefów/ – regon: Józefów, Solec, Annopol, Księżomierz po ostatnią bitwę pod Tomaszowem Lubelskiskim. Po zakończeniu walk i uniknięciu niewoli powróciłem w rejon Garwolina. Tu nawiązuję kontakty z kolegami, którzy tak jak i ja znaleźli się na wolności i postanowiłem juz w połowie października 1939 r. powołać grupę konspiracyjną żołniezy 1 PSK. Do grupy tej jako pierwsi wchodzą: Chorąży N. Witczak Witaczyński, wachm. W. Matysiak i wachm. Wł. Giczan. Grupa ta bardzo szybko powiększyła się do kilkunastu żołnierzy 1 PSK. W połowie listopada 1939 r. na terenie powiatu powstaje konspiracja pod nazwą SZP a komendantem obwodu czyli powiatu zostaje por. z 15 pp „Żeliwa” – Zygmunt Żebracki. Grupa 1 PSK podporządkowuje się por. „Żeliwie” i wchodzi w skład SZP później ZWZ-AK, członkowie tej grupy otrzymują w tej organizacji różne poważne stanowiska służbowe, z tym, że dalej pracują nad odtwarzaniem 1 PSK.

W szeregach SZP-ZWZ-AK pełniłem następujące funkcje:

– Od połowy października 1939 r. do drugiej połowy 1949 r. kierownik organizacyjny Obwodu oraz otrzymałem polecenia utworzenia grup /drużyn/ dywersyjno sabotażowych na całym terenie Obwodu /powiatu/.

– Od początku 1940 r. do końca okupacji dowódca /szef/ dywersji i sabotażu Obwodu „Gołąb” – Garwolin.

– W połowie 1941 r. niezależnie od pełnionej funkcji dowódcy dywersji Obwodu objąłem dodatkowo funkcję dowódcy Rejonu AK Garwolin, którą również pełniłem do końca okupacji.

W czerwcu 1943 r. w ramach Tajnego Nauczania – jako ekstern zdają egzamin i otrzymuję maturę.

W listopadzie 1943 r. otrzymuję awans na ppor. W Korpusie Kawalerii i równocześnie nominację na dowódcę konspiracyjnego pierwszego szwadronu 1 Pułku Strzelców Konnych z siedzibą w Garwolinie, w dalszym ciągu zachowując dowództwo nad dywersją Obwodu i Rejonu Garwolin.
1 szwadron 1 PSK dowodzony przeze mnie w okresie akcji „BURZA” wszedł w skład zgrupowania bojowego AK pod kryptonimem Zgrupowanie 1 Pułku Strzelców Konnych dowodzonego przez majora „Marcina” – Władysława Szkutę, byłego komendanta Obwodu AK Garwolin i brał czynny udział w Walkach z hitlerowcami w rejonie: Garwolin, Rębków, Huta Garwolińska, Łucznica i okoliczne lasy.
W ramach dywersji i sabotażu oddziały przeze mnie dowodzone wykonywały wielorakie działania bojowe, jak: Zbieranie broni i konserwacja jej, dekompletowanie i niszczenie urządzeń w mleczarniach, niszczenie list wyznaczonych ludzi na wywóz do Rzeszy, niszczenie linii telekomunikacji przewodowej, osłona zrzutów lotniczych, rekwirowanie produktów żywnościowych z magazynów niemieckich i kierowanie ich na potrzeby oddziałów leśnych, na trasie kolejowej rozbijanie wagonów kolejowych i zabieranie z nich broń i sprzęt wojskowy. Poza tym wykonano wiele, wiele innych akcji.
Najpoważniejsza akcja wykonana przez grupę żołnierzy dywersji /8 żołnierzy/ pod moim dowództwem, to w 1944 r. likwidacja krwawego kata Garwolina, starostę niemieckiego, wyższego oficera SS dr Karla L. Freudenthala i dwóch innych Niemców. Zdobyto: 2 peem, 3 pistolety ręczne, 2 kb., kilka granatów ręcznych i dużo amunicji do broni ręcznej oraz skórzaną teczkę z ważnymi dokumentami.
Za tę akcję otrzymałem Krzyż Virtuti Militari V kl. a czterej żołnierze z tej grupy Krzyże Walecznych.

Po wkroczeniu oddziałów sowieckich juz w pierwszych dniach października zaczęto mnie poszukiwać. Ukrywałem się do dnia ujawnienia – /17.IX.1945 r,/. Potem wyjechałem na Zachód tj. Ziemie odzyskane i rozpocząłem pracę zarobkową w administracji państwowej w województwie wrocławskim. Obecnie jestem na emeryturze.

                                                                                                              /podpis własnoręczny/
                                                                                                              Wacław Matysiak
                                                                                                              były żołnierz września i AK

Garwolin, 30.I.1985 r.

zyciorys_waclaw_matysiak_garwolin_org-1

zyciorys_waclaw_matysiak_garwolin_org-2

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *