Poświęcenie sztandaru szkoły rolniczej w Miętnem

Pod koniec sierpnia 1935 r. w dwóch gazetach: “Expressie Lubelskim i Wołyńskim” (25 sierpnia 1935, dodatek do nru 235) i “Głosie Lubelskim” (24 sierpnia 1935, nr 230) ukazał się krótki […]