Janusz Srebrzycki

Przypominamy postać przedwojennego aktora pochodzącego z Garwolina – Janusza Srebrzyckiego. Jeśli pamiętamy przedwojenny film „Ada, to nie wypada”, to Janusz Srebrzycki grał w nim rolę dyrektora teatru.

W książce Antoniego Sikory pt. Szkoła aplikacyjna przy byłych terenach rządowych i jej wychowańcy (1908-1915): przyczynek do historii rozwoju sztuki aktorskiej w Polsce (Warszawa 1936) znaleźliśmy jego krótki biogram, który opisuje przebieg jego kariery aktorskiej do 1936 r.

SREBRZYCKI Janusz — ur. 24. IV. 1895 r. w Garwolinie. Rozpoczął w 1911 r. w T. Polskim w Łodzi, 1912/13 T. w Kaliszu, lato 1914 — T. w Druskienikach, potem kolejno teatry: w Lublinie, w Warszawie: Dolinę Szwajcarskiej, Nowoczesnym, Polskim, Letnim, Artystycznym, na prowincji Legjonowym, Miniatur i Współczesnym w Warszawie, Czarny Kot w Lublinie, Nowoczesny w Wilnie, Dramatyczny i Żołnierski w Warszawie, oraz F. 4-ej Armji. Dłuższa przerwa, praca dorywcza, od paru lat stała w T. Kameralnym Adwentowicza w Warszawie. Dawniej role amantów („Ulubieniec kobiet”. Albin w „Ślubch Panieńskich” Barski w „Medalu 3-go 'Maja”), obecnie serjo-dramafyczne i charkterystyczne rezonerów.

W Encyklopedii teatru polskiego również można znaleźć jego biogram

SREBRZYCKI Janusz, własc. Zilberman, bilberstein (24 IV 1893 Garwolin – zm. podczas II wojny świato­wej), aktor. Ukończył Szkołę Aplikacyjną w Warsza­wie w 1911 i zaangażował się do t. łódzkiego. W sez. 1912/13 występował w Kaliszu, w lecie 1914 w Druskiennikach, w czasie I wojny świat. (1915-16) na róż­nych scenach warsz., m.in. w T. Letnim, T. Artystycznym, T. w Dolinie Szwajcarskiej. W 1917 kierował warsz. t. Ogród Zimowy, w 1919 należał do zespołu T. Dramatycznego w Warszawie. W 1920-21 występował w T. Mirage, potem wchodził w skład zespołu warsz. operetki i w 1924 uczestniczył w jego występach goś­cinnych w krak. T. Bagatela. W sez. 1930/31 występo­wał w T. Polskim w Warszawie, w 1931 w T. Ateneum, w 1933-35 w T. Kameralnym. Grał m.in. Albina („Śluby panieńskie”), Barskiego („Medal 3 Maja”), Czechowskiego („Noc listopadowa”). 

Nowa Gazeta, 23 stycznia 1915, nr 35

Nowa Gazeta, 26 lutego 1915, nr 91

Ziemia Lubelska, 15 maja 1915, nr 133, dodatek nadzwyczajny

Ziemia Lubelska, 17 lipca 1915, nr 196, dodatek nadzwyczajny

Ziemia Lubelska, 8 marca 1918, nr 101

Nasz Przegląd, 30 listopada 1924, nr 329

Scena Polska, 1929, zeszyt 15

ABC, 28 września 1929, nr 237

Wiadomości Filmowe, 1 lipca 1936, nr 13

Janusz Srebrzycki w czasie wojny trafił do getta warszawskiego. Na portalu www.getto.pl można znaleźć o nim szczątkowe informacje. Związany był z teatrem żydowskim Femina, gdzie w czasie okupacji odgrywał różne role. Zginął prawdopodobnie w 1943 r.

Artykuły pobrano z Polony.

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *