Czarcie Kościoły pod Osieckiem

Jacek Andrzejowski dokonał analizy dostępnych źródeł informacji nt. Czarcich Kościołów pod Osieckiem. Polecamy jego tekst pt. „Kręgi kamienne z Czarcich Kościołów w Osiecku” opublikowane w „Studia Barbarica” 2018 tom II.

Andrzejowski na początku cytuje fragment hasła ze „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” (tom 7, Warszawa 1886) o Osiecku:

W odl. 2 w. od osady, za wąwozem Bałaban, na wzgórzu piaszczystem, porośniętem przed 60 laty przez las a później obsiewanem, pod działaniem wiatru zwiewającego piasek, odsłoniło się cmentarzysko z popielnicami i szereg wielkich kamieni w czworokąt ułożonych. Miejsce to zowie lud „Czarcie kościoły” .

Następnie autor opisuje badania archeologiczne prowadzone w tym miejscu w okresie międzywojennym. Wspomina o pracach Michała Drewki i Ludwika Sawickiego. Obaj pozostawili szkice sytuacyjne prezentujące kręgi ułożone z kamieni. Ostatni ślad zainteresowań tym obiektem pojawia się w latach 50. Na swoje zaniepokojenie losem kamiennego kręgu badacze otrzymali takie zapewnienie od lokalnych władz:

w miejscowości „Czarcie Kościoły” zostały tylko ruiny (pojedynczo rozrzucone kamienie) po zamku myśliwskim b. właścicieli maj. Osieck. Obecnie miejscowa ludność żadnych wykopalisk nie dokonuje.

W drugiej połowie lat 50. kolejna badaczka usiłowała ustalić miejsce położenia kamiennych kręgów, ale jej wysiłki spełzły na niczym. Ostatecznie Andrzejowski tak konkluduje przegląd źródeł na temat kamiennych kręgów:

Podsumowując – na Czarcich Kościołach w Osiecku w 1924 roku stały co najmniej cztery kręgi głazów rozstawnych, a ich pozostałości widoczne były jeszcze w 1950 roku.

(…)

Oczywiście, sprawę mogłyby przesądzić badania wykopaliskowe. Przy ich braku należy – dla rzetelności badawczej – przypomnieć jeszcze jedną, powszechnie znaną hipotezę dotyczącą Czarcich Kościołów. Wedle niej mają one być ruinami kościoła, wznoszonego dla Księcia Ciemności z głazów wydobytych w pobliskim Czarcim Dole. Jednak, jako że piekielny majster nie skończył budowli na czas, promienie wschodzącego słońca obróciły świątynię wniwecz. Archeolodzy, niestety, również nie zdążyli na czas…

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *