St. post. Jan Mościcki

6 sierpnia 1937 r. zginął na służbie w Górznie starszy przodownik Policji Państwowej Jan Mościcki. Udało nam się znaleźć więcej informacji o okolicznościach jego śmierci.

starszy przodownik P.P. Jan Mościcki

Źródło: „Na Posterunku” 19.09.1937, nr 38

Z żałobnej karty

Ś. p. Mościcki Jan, st. przodownik P. P.

W dniu 6 sierpnia b. r. podczas wykonywania czynności służbowych poległ st. przod. Mościcki Jan, komendant posterunku w Górznie, pow. garwolińskiego, woj. lubelskiego.

W dniu tym st. przód. Mościcki pełnił służbę w m. Garwolinie w związku z odbywającym się odpustem. O godz. 21 odjechał do Górzna, jako miejsca stałego przydziału. Około godziny 22 st. przód. Mościcki, idąc szosą we wsi Górzno, spotkał w odległości 150 m. od posterunku 2 podejrzanych mężczyzn. Jednego z nich zdołał zatrzymać, drugi zbiegł. Zatrzymanego st. przod. Mościcki zakuł w kajdanki i prowadził do posterunku. Najprawdopodobniej nie przeprowadził przy nim osobistej rewizji, gdyż zatrzymany, korzystając z panujących na drodze ciemności, wydobył z zewnętrznej kieszeni marynarki rewolwer, strzelając 3-krotnie do st. przod. Mościckiego. Dwie kule trafiły w pierś, Mościcki poniósł śmierć na miejscu. Po strzałach zabójca przez nikogo nie ścigany zbiegł wraz z kajdankami. Zarządzony niezwłocznie energiczny pościg doprowadził do ujawnienia osoby zabójcy i jego kompana. Są to dwaj poszukiwani za kradzieże i napady rabunkowe zawodowi przestępcy.

W dniu 7 sierpnia b. r. zwłoki ś. p. st. przod. Mościckiego były wystawione na widok publiczny w przystrojonej zielenią i kirem sali, oddanej bezinteresownie przez Spółdzielnię Mleczarską w Górznie.Dnia 8 sierpnia o godz. 16 odbyła się eksportacja zwłok ś. p. przód. Mościckiego do kościoła w Górznie. Następnego dnia o godz. 9 miejscowy proboszcz ks. Adam Dawidczyk, odprawił mszę żałobną, a po nabożeństwie wygłosił przemówienie, nawołując parafian do współpracy z czynnikami państwowymi w tępieniu zła, zakłócającego porządek w Państwie.

Potem kondukt pogrzebowy ruszył na plac przed posterunek w Górznie.

Tutaj wygłosili przemówienia: starosta i komendant powiatu garwolińskiego.

Udział w uroczystościach pogrzebowych w Górznie wzięli komendant wojewódzki w Lublinie, naczelnik Urzędu Śledczego w Lublinie, starosta powiatu garwolińskiego, komendant policji pow. garwolińskiego, lekarz powiatowy, delegacja z poszczególnych sołectw gm. Górzno oraz około 600 osób miejscowej ludności.

Po przemówieniach zwłoki zostały przewiezione samochodem do Białej Podlaskiej, gdzie zamieszkuje rodzina ś. p. st. przód. Mościckiego.

W dniu 10 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe w Białej Podlaskiej; w pogrzebie wzięli udział przedstawiciele miejscowych władz oraz licznie zgromadzona publiczność. Na trumnie ś. p. st. przed. Mościckiego złożono b. wiele wieńców, między innymi od wojewody lubelskiego, komendanta wojewódzkiego, Rodziny Policyjnej w Garwolinie i Białej Podlaskiej, zarządu i członków gm Górzno, oraz członków Kółka Rolniczego w Górznie.

Podkreślić należy z wielkim uznaniem bezinteresowną pracę członków Spółdzielni Mieszkaniowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie przy urządzeniu pogrzebu.

Ś. p. Mościcki Jan urodził się w dn. 6.5.1888 r. we wsi Hucisko Oleskie, pow. złoczowskiego. Powołany do służby wojskowej w b. armii austriackiej, służy od 6.10.1908 r. do 31 10.1918 r. W dniu 1.4.1919 r. wstąpił do żandarmerii polskiej; w dn. 30.10.1921 r. przeniesiony zostaje do rezerwy w stopniu wachmistrza sztabowego. Od dn. 1.11.1921 r. przydzielony zostaje w stopniu st. przodownika do poster. w Łomazach, pow. bialskiego. W 1922 r. kończy VII kurs przodowników w szkole policyjnej przy Komendzie Głównej w Warszawie. Następnie cały czas pełni służbę w charakterze komendanta w szeregu posterunków na terenie woj. lubelskiego.

Odznaczony był: Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości i Medalem za Wojnę.

Osierocił żonę i 2 dzieci.

Cześć Jego pamięci!

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *