Wierni Bogu i Ojczyźnie

Garwolin Wierni Bogu i OjczyzniePrzez lata na terenach Powiatu Garwolińskiego pracowali ludzie, którzy wpisali się w sposób szczególny w karty naszej historii. Wśród nich ważne miejsce zajmowali przedstawiciele duchowieństwa, którym została poświęcona jedna z publikacji autorstwa lokalnego historyka Profesora Zbigniewa Gnata-Wieteski.

 

Wśród ludzi, którzy widzieli potrzebę wprowadzania zmian i konieczność podnoszenia świadomości oraz warunków życia społeczeństwa byli nie tylko lekarze, nauczyciele, wojskowi czy ziemianie. Byli to także kapłani pełniący swoje posłannictwo duszpasterskie na terenie powiatu. – Interesującym jest fakt, iż nie tylko oddawali się oni z wielką gorliwością i poświęceniem pracy na niwie ewangelizacji oraz troski o dobro szeroko rozumianego Kościoła, lecz również świecili przykładem prawdziwego patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny – zwraca się do czytelników w przedmowie publikacji pt. „Wierni Bogu i Ojczyźnie” Prepozyt Kolegiaty „Przemienienia Pańskiego” Proboszcz i Dziekan Dekanatu Garwolińskiego ks. Ryszard Andruszczak. – Warto spisać dzieje tych, o których jeszcze tak często z wdzięcznością wspominają starsi ludzie, będzie to pamiątka i wskazówka dla następnych pokoleń – dodaje Starosta Garwoliński Marek Chciałowski.

 

Księża położyli duże zasługi dla rozwoju, kultury, utrzymania tradycji narodowych i patriotycznych. Powstanie nowej parafii było zawsze wyrazem uznania ludzi tu mieszkających, świadectwem ich wiary i pozycji gospodarczej, nadawało kierunek do dalszego rozwoju. Przy parafiach powstawały pierwsze ochronki, szkoły, szpitale. W chwilach zagrożenia do świątyń szli mieszkańcy, aby szukać pomocy, otuchy oraz nadziei na lepsze dni. Wielu księży, którzy pracowali dla ziemi garwolińskiej zapisało się w jej historii złotymi zgłoskami.

 

W związku z czym, w 2012 roku staraniem Starosty Powiatu Garwolińskiego oraz dzięki uprzejmości firmy Interdruk SA ukazała się publikacja, będąca kolejną, drugą już częścią cyklu wydawnictwa „Z dziejów Powiatu Garwolińskiego”, opisująca pracę duszpasterską, społeczną i patriotyczną księży pełniących swoje posłannictwo w Garwolinie i najbliższych mu parafiach w XIX i XX wieku.

 

Książka jest sentymentalnym spojrzeniem w świat, który odszedł do lamusa przeszłości. Opatrzona fotografiami pozycja książkowa przedstawia działalność jak i nieznane epizody z życia duszpasterzy, którzy brali czynny udział w walkach narodowo-wyzwoleńczych, byli kapelanami żołnierzy, strażaków czy harcerzy. Ale przede wszystkim byli mieszkańcami naszej ziemi. A kto publikacji jeszcze nie czytał, zapraszamy serdecznie na spotkanie historią do bibliotek na terenie powiatu garwolińskiego – ISBN publikacji 978-83-62046-04-1.

 

Beata Pasternak
 
Garwolin Wierni Bogu i Ojczyznie
Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *