Książka telefoniczna Garwolina z 1949 r.

Na podstawie „Spisu telefonów Warszawskiego Okręgu Poczt i Telefonów na rok 1948/49” podajemy wykaz abonentów dla miasta Garwolina. Zwraca uwagę Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na ul. Długiej 2.

 

GARWOLIN

49 Apteka Powiatowa, Kościuszki

25 Baduchowski Edward, Kościuszki

72 Bank Gosp. Spółdz. (B.G.S.) Oddz., Kościuszki 35

56 Cybulski Adam, Przechodnia 11

69 Cybulski Adam, kantor, Kościuszki 7

41 Dawidczyk Adam, ks. Kanonik, Staszica

31 Felczyński Witold, Gimnazjalna

37 Filipek Władysław, Targowica Zwierzęca 2

47 Gimnazjum, Dyrekcja, Długa

59 Górski Aleksander, Lubelska

14 Inspektorat Szkolny, Gimnazjalna

57 Kałaska Bolesław, Dreszera 24

51 Kałaska Tomasz, Nadwodna 35

45 Komunalna Kasa Oszczędności, Staszica

54 Kozłowski Aleksander, Dreszera 54

71 Kozłowski Aleksander, sklep, Długa 19

32 Krzyśpiak Bolesław, Łąkowa 1

70 Krzyśpiak Bolesław, sklep, Kościuszki

Lekarze:

44 Krassowski Mieczysław, Kościuszki

50 Śliwowski Władysław, Targowica Zwierzęca 3

34 ,,Lubzel“, Nadwodna

25 Milicja Obywatelska

4 Komenda Pow., Kościuszki

5 — M. O., Kościuszki

19 — M. O., Wola Rębkowska

63 — Referat śledczy M. O., Kościuszki

43 Ochniewicz Stefan, Kościelna

62 Okoń Jadwiga, Wiejska 17

36 Opieka Społeczna, Gimnazjalna

35 Partia PPR., Długa

55 Partia PPS., Dreszera

66 Pełnomocnik Rządowy

Poczta, Telegraf i Telefon, Warszawska 28

48 — kancelaria Urzędu

39 — naczelnik Urzędu, gab.

2 — naczelnik Urzędu, m

40 — technik Nadzoru

80 — telegraf

75 — kros

38 — sala operacyjna

— (dod) rozmównica

26 Powiatowy Związek Cechów, Staszica

17 Powsz. Zakł. Ubezp. Wzajemn., 3-go Maja

13 P.U.R., Lubelska

10 P.W. i W.F., Dreszera

18 Rękawek Jan, Długa

28 Samopomoc Chłopska, Długa

60 — Związek

12 Soszka Wincenty, Lubelska

Spółdzielnie:

24 Księgarnia Spółdzielcza, Hale Miejskie

9 Pow. Spółdzielnia Roln.-Handl., Długa

29 Pow. Spółdzielnia Spożywców, Warszawska

77 Roln. Handl., sklep. Senatorska

7 Społem, centrala

67 — —

— (dod) gab. kierownika

— (dod) buchalteria

— (dod) sprzedaż

— (dod) magazyn główny

— (dod) kontyngenty

— (dod) kontyngenty

— (dod) rozmównica przy centrali

53 — Tow. mag st. kol. Garwolin

11 Starostwo

23 — Starosta, g.

65 — Wicestarosta, g.

64 — Referat Aprowizacji

21 — Zarząd Budowlany

22 — Wydział Powiatowy

58 — Lekarz wet.

20 Suchnicki Edward, Staszica

42 Szpital Powiatowy, Lubelska

68 Ubezpieczalnia Społeczna, Staszica

Urząd Bezp. Publ., Długa 2

16 — centrala

73 — —

27 — Szef Urzędu

30 Urząd Skarbowy, Kościuszki

78 — Naczelnik Urzędu, g.

46 Urząd Ziemski

33 Wieczorek Marian, Stacyjna

15 — R.K.U., Kościuszki

3 Wojtyłło Stanisław, Dreszera 24

6 Zarząd Drogowy, Lubelska

61 Zarząd Gminny, Wola Rębkowska

1 Zarząd Miejski, Sienkiewicza

 

książka telefoniczna 1949

książka telefoniczna 1949

 

Fragment książki pobrano z Polony, jej oryginał znajduje się w Bibliotece Narodowej.

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *