Rocznica utworzenia Legionów – Garwolin w 1919 r.

Legiony Polskie w dwudziestoleciu międzywojennym były darzone szczególnym kultem. Czyn zbrojny tych jednostek doprowadził do odrodzenia Państwa Polskiego. Legioniści zaryzykowali własne życie, ale nie mogli być pewni, że ich los będzie inny niż los wcześniejszych polskich powstańców. Prezentujemy krótki artykuł, w jaki sposób w Garwolinie pamiętano o Polskich Legionach. Artykuł pochodzi z czasopisma „Wyzwolenie”, 24 sierpnia 1919, nr 34:

Obchód rocznicy utworzenia Legjonów

W Garwolinie.

W dniu 12 b. m. odbyło się uroczyste nabożeństwo w miejscowym kościele, na którem byli ułani 5 pułku, stacjonowanego w koszarach w Garwolinie. Podczas nabożeństwa ks. wikary Cieśliński w pięknem przemówieniu podnosił zasługi Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, jako wodza, twórcy siły zbrojnej Polski i kierownika nawy państwowej. Po południu w miejscowym ogrodzie grono pań z inteligencji oraz mieszczaństwa podejmowało ułanów podwieczorkiem, przyczem wygłoszono mowy ma cześć Naczelnika Polski i dzielnej armji. W organizacji przyjęcia brała czynny udział garwolińska drużyna skautów. Przyjęcie miało charakter bardzo serdeczny. O godz. 6 i pół wiecz. wojsko, zaśpiewawszy kilka żołnierskich piosenek, pod wodzą oficerów powróciło do koszar. Ogród był efektownie przybrany w chorągiewki biało-amarantowe.

rocznica utworzenia Legionów

Grafika z nierozpoznanymi legionistami

Artykuł pobrany z Polony, jego oryginał znajduje się w Bibliotece Narodowej. Grafika pobrana z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *