Korytnica Łaskarzewska

Michał Kalbarczyk opublikował piękną książkę o Korytnicy Łaskarzewskiej (pt. Korytnica wczoraj i dziś). Ze wszech miar publikacja ta zasługuje na słowa uznania i jest do polecenia pasjonatom lokalnej historii.

Garwolińska Grupa Indeksująca opracowała indeksy do ksiąg metrykalnych korytnickiej parafii, które jak słyszymy pozwoliły niektórym zajrzeć głęboko w dzieje swoich rodzin.

Do tych wiadomości dodajemy informacje znalezione w starych gazetach i czasopismach.

Polecamy także tekst Andrzeja Majdowskiego pt. Przekształcenia przestrzenne kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej od schyłku XVIII do pierwszej ćwierci XX wieku (Ochrona Zabytków, 1993, nr 1)

Kurjer Warszawski, 28 marca 1876, nr 69

„Tygodnik Illustrowany” z 8 października 1881 r. (nr 302) donosił o pierwszej ogólnej wystawie ogrodniczej, na której swoje owoce pokazywał właściciel dóbr korytnickich Józef Obrąpalski.

Pan Józef Obrąpalski z Korytnicy na Podlasiu wystawił pewną liczbę nowych odmian gruszek, jakoteż jabłka, śliwki i orzechy poza konkursem. Niektóre z wystawionych odmian gruszek uznane już zostały przez biegłych za rzeczywiście nowe, a na zalecenie zasługujące, i z tego powodu jedna z nich uzyskała nazwę uwieczniającą nazwisko hodowcy „cynamonówki Obrąpalski.”

Wiek, 28 listopada 1887, nr 266

Kurjer Warszawski, 14 sierpnia 1904, nr 224

Kurjer Warszawski, 18 grudnia 1907, nr 349

Niniejszem podaje się do wiadomości pp. Majstrów Murarskich obznajmionych z budową Kościołów i mających odpowiednie referencje z postawionych przynajmniej pięciu Kościołów, że w Korytnicy Łaskarzewskiej, powiat Garwoliński, z wiosną 1908 roku Komitet budowlany przystępuje do budowy Kościoła. Życzących przeto podjąć się budowy takowego Komitet prosi o osobiste zgłoszenia się na miejsce celem bliższego porozumienia się. Koszta podróży ponoszą sami przedsiębiorcy. Adres: przez Sobolew kolei Nadwiślańskiej, Michał Turoboyski w Korytnicy, w razie mej nieobecności proboszcz miejscowy zastąpi.

Postęp, 1 czerwca 1911, nr 123

Świat, 28 października 1911, nr 43

Ziemia Lubelska, 26 listopada 1919, nr 494

Ziemia Lubelska, 13 września 1930, nr 247

Gazeta Świąteczna, 30 listopada 1930, nr 48

Wiadomości Diecezjalne Podlaskie, 1932, nr 7/8

Z wizytacji kanonicznej J. E. Ks. Biskupa Siedleckiego czyli Podlaskiego, Dr. Henryka Przeździeckiego, w parafji Korytnica Łaskarzewska.

Ks. Biskup Siedlecki czyli Podlaski od 28 maja r. b. do 6 czerwca zwizytował cały dekanat łaskarzewski. Drugą zkolei wizytowaną parafją była Korytnica Łaskarzewska.

W ładnem miejscu położona jest Korytnica. Wąwóz i wzgórza obok niego miłe robią wrażenia. Sama Korytnica jest to ładna wieś. Niedaleko stąd Maciejowice. Opowiadają, że rannego Kościuszkę z pod Maciejowic przywieźli kozacy do Korytnicy, i tu w miejscowej plebanji zastosowano choremu pierwsze zabiegi lekarskie.

W ciągu ostatnich paru lat w Korytnicy stanął nowy duży i ładny kościół stylowy, murowany, ładny dom parafjalny i plebanja. Zrobili to ofiarni parafjanie na wezwanie i pod kierownictwem swego proboszcza, ks. Stanisława Grzeszki.

29 maja, o godzinie 5 po południu, przybył do tej parafji na wizytację kanoniczną J. E. Ks. Biskup Przeździecki. Tysiące parafjan przez swoich przedstawicieli witali Ekscelencję na ładnym placu w pobliżu kościoła. Odbył się ingres biskupi i związane z nim modły za żywych i umarłych. Po ingresie, w procesji, prowadzonej przez Ks. Biskupa, zaniesiono do przygotowanego namiotu na cmentarzu przykościelnym relikwje św. męczenniczek Jukundyny i Beaty. Tu kapłani odmówili modlitwy brewjarzowe o świętych męczennikach, a potem i przez całą noc wierni modlili się, śpiewając pieśni pobożne.

Nazajutrz, 30 maja, o godz. 5.45 odprawił Ks. Biskup w namiocie Mszę św., a po Mszy św. dopełnił konsekracji kościoła i ołtarza wielkiego. Ceremonje konsekracyjne trwały 3 godziny. Na pokonsekrowanym ołtarzu jeden z kapłanów odprawił sumę, podczas której przemówił Ekscelencja.

Po nabożeństwie majowem tegoż dnia uroczystego w Korytnicy zaszczycił Ks. Biskup swoją osobą akademję, urządzoną ku Jego czci w dużej sali domu parafjalnego.

Z zadowoleniem mogę tu zaznaczyć, że w tej sali domu parafjalnego odbywa swą pracę zorganizowany w Korytnicy Uniwersytet Ludowy.

Szkoła i Kościół w tej parafji żyją i pracują, jak dwie siostrzyce rodzone.


Kurjer Warszawski, 7 września 1932, nr 247

Kurjer Warszawski, 23 października 1933, nr 293

Artykuły pobrano z Polony i eBUW.

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

2 thoughts on “Korytnica Łaskarzewska

  1. Dzień dobry, czy ktoś wie, gdzie można jeszcze dostać/znaleźć wyżej wymienioną książkę (’Korytnica wczoraj i dziś’) ?

  2. „Korytnica wczoraj i dziś” – fotografie piękne, rozdział I polecam pomijać – błędna koncepcja przypisania powstania parafii Korytnica (powstała w pocz. XIV wieku w diecezji krakowskiej w Małopolsce) jako filia parafii diecezji poznańskiej w ziemi czerskiej powstałych o 1 wiek później.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *