Spór mieszkańców z proboszczem o pomieszczenie Szkoły Elementarnej w 1857 roku

Kurator Okręgu Naukowego Warszawskiego w Warszawie do Komissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych – 10/22 grudnia 1857 roku

 

12590. Z przesyłającego się przy niniejszym wraz z allegatami, raportu Gubernatora Cywilnego Lubelskiego daty 17/29 października r.b wyjaśniającego tytuły Szkoły Elementarnej w mieście Garwolinie do własności połowy domu, w którego tylko czwartej części taż Szkoła obecnie jest pomieszczona, oraz z dołączonego tu przedstawienia Magistratu Miasta Garwolina nr 23242 z roku 1856 oznaczonego wraz z podaniem mieszkańców i protokółem pod dniem 9/21 lipca 1849 roku spisanym – przekonać się raczy Komissyja Rządowa, że proboszcz miejscowy połowę tegoż domu zajmuje bezprawnie, skutkiem czego w drugiej połowie owego mieszczą się niewygodnie Szpital i Szkoła Elementarna, i że na zasadzie pokładanych ze strony miasta dowodów Gubernator Cywilny przedstawia wniosek, ażeby dom szkolnym zwany, oddać wyłącznie na własność Szkoły i Szpitala w Garwolinie a nadto skłonić proboszcza garwolińskiego, ażeby ten nagradzając uszczerbek zaborem połowy domu zrządzony, dozwolił na gruntach swych obsiewać jeden morg ogrodu na użytek szkoły w Garwolinie, co na szkodę własności Probostwa wpływać nie będzie.

Ponieważ Kurator wyjaśnienia żywotem (?) Gubernatora Cywilnego objęte uznaje za zgodne ze stanem rzeczy i wyżej przytoczone wnioski za uzasadnione uważa, gdy nadto, w aktach Zarządu Okręgu Naukowego jest wiadomość, że dom przedmiotem sporu będący wystawiony został w miejsce dwóch innych, które w 1825 roku zgorzały, a z tych jeden należał do kasy miejskiej i tego Proboszcz miejscowy poddasze zajmował, drugi zaś był wyłączną własnością Bractwa Różańcowego i w nim mieścili się ubodzy – że ówczasowa Dyrekcja Towarzystwa Ogniowego przeznaczyła za pogorzel połowy domu miejskiej r.s. 36 tys. 30 a za pogorzel domu Bractwa r.s.300 że z funduszów tych, powiększonych składką od mieszkańców i oddzielnie z Lasów Rządowych, za wstawieniem się b. Komissyi Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, bezpłatnem drzewem budulcowem bez przyłożenia się proboszcz, wystawiony dom przeznaczony został na pomieszczenie miejscowej Szkoły Elementarnej i Szpitala, a mimo to Proboszcz zająwszy na własny użytek połowę tegoż domu, posiada obecnie nie tylko zajmowaną przed pogorzelą połowę niniejszego domu miejskiego, ale nadto i połowę domu Bractwa Różańcowego, do którego nigdy żadnej pretensji nie rościł, przeto Kurator, z uwagi na służącą Komissyi Rządowej opiekę nad majątkiem Instytucji Duchownych, ma honor przesłać jej cały operat dotyczący sporu o wywł(…) snoś domu w mowie będącego z prośbą o wydanie ze swej strony zarządzeń zgodnych z wnioskami Gubernatora Cywilnego Lubelskiego, lub gdyby zaprodukować się mogąc ze strony Proboszcza tytuły przedstawiły jakową w tym względzie, o o zniesienie się, przed wydaniem decyzji z Kuratorem Okręgu

 

Radca Tajny

 

(3951)

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *