Ks. Jakób Szarkiewicz (1766-1846) z Garwolina

Prezentujemy biogram ks. Jakóba Szarkiewicza urodzonego w Garwolinie zamieszczony w Encyklopedii katolickiej: podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego, z licznemi jej dopełnieniami, tom 27, Warszawa 1904:

 

Szarkiewicz Jakób, misjonarz, doktor teologji, profesor na wydziale teologicznym uniwersytetu warszawskiego, ur. 16 lipca 1776 w Garwolinie, w djecezji poznańskiej (ob. t. XX, str. 567). Uczył się z początku w domu, a później u pijarów w Łukowie. D. 16 czerwca 1795 roku wstąpił w Warszawie do zgromadzenia ks. misjonarzy i po dwuletnim pobycie wykonał śluby (17 czerwca 1797 r.). Roku 1800 po wyświęceniu na kapłana, został przez swą władzę przeznaczony na nauczyciela do Chełmna, naprzód do szkół świeckich, a później do seminarjum duchownego. W 1807 r. wrócił do Warszawy z przeznaczeniem na dyrektora seminarjum i kaznodzieję u ś. Krzyża. Po ośmiu latach wysłany był do Krakowa, gdzie pełnił te same urzędy; w roku 1816 opuścił zgromadzenie i (1817) otrzymał nominację na profesora teologji w nowo utworzonym uniwersytecie warszawskim, którą wykładał do 1819 r. Następnie, uwolniony z tej posady, po trzech latach (1822) znowu wrócił do uniwersytetu na profesora historji kościelnej; r. 1825 za rektora ks. Szwejkowskiego (ob.) został profesorem stałym i radnym. Po zamknięciu uniwersytetu, przeszedł na profesora do akademji duchownej. R. 1842/3 wygłosił rozprawę o pięknościach zawodu naukowego, przy otwarciu roku w akademji. Wydrukował ją w Pamięt. Rei.-Mor. (t. IV, 201). Umarł warszawskim kanonikiem metropolitalnym w Warszawie 1846 r. Z prac naukowych wydrukował rozprawę 0 Stanisławie Hozjuszu kardynale biskupie warmińskim w Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu etc., odbyte 1828 r. w Warszawie. Prócz tego, podług Enc. W. Orgelbranda, wydał jeszcze kazania okolicznościowe. Cf. Rękopis w bibl. semin. płock. Ks. A. Z.

 

 

Jakób Szarkiewicz pochowany jest w Katakumbach na Cmentarzu Powązkowskim.

 

Hasło encyklopedii pobrane z Polony. Jej oryginał znajduje się w Bibliotece Narodowej.

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

One thought on “Ks. Jakób Szarkiewicz (1766-1846) z Garwolina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *