Kazimiera Derseville

Na cmentarzu w Łaskarzewie pochowana jest Kazimiera Derseville. Znaleźliśmy jej nekrolog opublikowany w Gazecie Świątecznej (28 września 1913, nr 1704):

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE.

We wsi Rębowie w Płockiem zmarła dnia 7-go września

ś.p. Kazimiera z Dobrowolskich DERSEWILOWA (Derseville),

córka ś.p. Leona i Cecylji z Hałaczkiewiczów, urodzona w r.1857 we wsi Ksawerynowie pod Maciejowicami. Była to opiekunka i oświecicielka całej okolicy. W każdej potrzebie niosła potrzebującym życzliwą radę i pomoc, opiekowała się sierotami i ubogimi, chorych leczyła i pielęgnowała, nieumiejętnych uczyła czytać i obdarzała elementarzami Promyka, zalecając, aby z kolei sami potem innych uczyli. Sprowadzała dla wsi Gazetę Świąteczną, której sama była też czytelniczką i przyjaciółką, —słowem, pracując usilnie nad krzewieniem oświaty doprowadziła do tego, że w majątku Budlu, gdzie poprzednio mieszkała, nie było ludzi nieczytelnych.

Nie mając własnych dzieci, z macierzyńską pieczołowitością wychowywała i kształciła dziatwę z bliższej i dalszej rodziny. Ogarniała sercem kochającem nie tylko włościan, ale i ubogą ludność miasteczka Łaskarzewa. Pragnęła być pochowaną w grobach rodzinnych w parafji Łaskarzewskiej. Prawdziwie wzruszającym był widok jej pogrzebu, na który pomimo ulewnego deszczu przybyła do Łaskarzewa cała parafja, aby oddać ostatnią posługę i okazać wdzięczność tej, która dobrocią i sercem serca wszystkich sobie zjednała. Pięknie wyraził to w przemowie swej nad grobem ksiądz dziekan Wincenty Supren.

Jeden z wdzięcznych

Nagrobek Kazimiery Derseville na cmentarzu w Łaskarzewie
Fot. Karolina Jamnicka-Kondej
Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *