Chotynia 1875 r.

Dziennik Warszawski. R.12, № 223 (6 listopada 1875)


Pisarz Trybunału Cywilnego w Siedlcach, Stosownie do art. 682 K.B.S. wiadomo czyni, iż na żądanie Łucji z Grajbnerów Rembielińskiej, Gustawa Rembielińskiego małżonki w asystencji tegoż męża działającej, czyli obojga mał. Rembielińskich w mieście Warszawie pod nr. 927a zamieszkałych, a zamieszkanie prawne u Romualda Dzieszuka Patrona przy Trybunale Cywilnym w Siedlcach Obrońcy swego obrane mających, w poszukiwaniu sumy rs. 7,500 z procentem 5/100 od dnia 1 Stycznia 1874 r. z obligu urzędowego należnej, aktem Franciszka Łagowskiego Komornika Sądowego przy Trybunale (Cywilnym w Siedlcach dnia 13 (25) Września 1874 r. sporządzonym; w drodze przymuszonego wywłaszczenia, zajęte i zaaresztowane zostały:
DOBKA ZIEMSKIE Chotynia z wsią Wólką Ostrożeńską i Młynem wodnym Sliż, prócz 91 morgów gruntu w miejscu po wyciętym lesie zwanem „Popław”.
OSADA Młyna parowego Karolinów, z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami w gminie Górzno, jurysdykcji Sądu Pokoju w Garwolinie, Powiecie Garwolińskim Gubernji Siedleckiej położone, do własności dłużnika Stanisława Czesława Grajbner, w tychże dobrach Chotyni zamieszkałego, należące, z których dobra Chotyń są w posiadaniu dzierżawnem Tomasza Gebharda, nabywcy praw od Jana Jabłkowskiego, zaś osada Młyna parowego Karolinów wydzierżawiona Gdali Zaltzmenowi.
OPIS DOBR ZAJĘTYCH
A. Dobra Chotynia według rejestru pomiarowego zawierają morgów 1643, prętów 39 miary nowopolskiej, czyli dziesiatyn ruskich 822, ta powierzchnia rozdziela się na: 1. Folwark Chotyń, 2. Folwark Sliz, 3. Osady karczemne we wsi Chotyni, Wólce Ostrożeńskiej i Wiatrak w Wólce Ostrożeńskiej, 4. Lasy dóbr Chotynia.
Ad1-um Folwark Chotyń, 1. Ogrody warzywne klasy II morgów 13, prętów 192, 2. Dziedziniec i ogród Angielski morgów 4, prętów 117. 3. GRUNT orny w ¼ części klasy II pszennej, ¼ części klasy I żytniej w ¼ części klasy II żytniej w takiejże części klasy III żytniej morgów 353, prętów13, 4. Łąki polne morgów 26, prętów231, 5. Łąki grundowe morgów 49 prętów 62, 6. Pastewniki morgów 3 prętów244, 7. Bagna morgów 2 prętów 219, 8. Wody morgów 1 prętów 219, 9. Piaski nieużytki morgów 11 prętów 27, 10. Granice, drogi, wygony, rowy, morgów 17, prętów 209, 11. Place pod zabudowaniami i podwórzami morgów 1 prętów 179.
Ad2-um Folwark Sliż, ogrody warzywne klasy II prętów 279, pole orne w ¼ części klasy II pszennej, a reszta klasy I, II i III żytniej w równych częściach morgów 294, prętów 69. Łąk morgów 78 prętów 61. Pastewniaków morgów 35, prętów 241. Bagien morgów 2, prętów 269. Wód morgów 4 prętów 263. Piasków i nieużytków morgów 4 prętów 23. Granic, dróg, wygonów i rowów morgów prętów 183, pod zabudowaniami i podwórza prętów 184.
Ad3-um Siedliska karczemne w Chotyni prętów 14, w Slizie prętów 18, we wsi Wólce Ostrożeńskiej z ogrodem warzywnym klasy II morgów 1, prętów 155, plac pod wiatrakiem w Wólce Ostrożeńskiej prętów 182, plac we wsi Chotyni prętów 4.
Ad4-um Lasy dóbr Chotyni przeważnie liściaste, dębowe, brzozowe, grabowe, w małej ilości sosnowe morgów 559 prętów 68, miejsc niewykarczowanych morgów 157 prętów 129, granic, dróg, rowów, morgów 11 prętów 288.
BUDOWLE w FOLWARKU CHOTYNI.

Dwór, gontami łączny pawilon tekturą smołowcową, pokryte, oba z cegieł masiv murowane, wapnem otynkowane, pod spodem piwnica murowana sklepiona, 2. Stajni dwie, z komórką i wozownią, masiv murowane pod gontami, z 3 piwniczkami murowanemi, 3. Stajnia gościnna z szopą i wozownią, drewniana pod gontami, 4. Stajnia z komórką obrocznik, obora i cielętnik murowane pod gontami, 5. Szpichrz z drzewa pod słomą, 6. Stodoła duża wmurowanych słupach z drzewa pod słomą, przy niej szopa z maneżem, 7. Lodownia z drzewa, 8. Owczarnia i wołownia murowane, 9. Szopka z drzewa, 10. Szopa i drwalnia z drzewa, 11. Studnia z drzewa, 12. Piwnica z drzewa, 13. Tranzet z tarcic. 14. Chlew i kurnik z drzewa, 15. Chlew drewniany, 16. Dom folwark zwany z drzewa od 7 do 16 dachy gontami kryte, 17.Budka ogrodnicza z drzewa tarcicami pokryta, 18. Wychodek z żerdzi tarcicami pokryty, 19. Stodoła z drzewa pod słomą, 20. Budka dla psów z drzewa, 21. Dziesięciorak drewniany pod gontami, 22. Chlew drewniany pod gontami, 23. Czworak drewniany słomą pokryty, 24. Chlew drewniany pod gontami, 25. Dom podwójny i 26. Chlew, 27. Czworaki 28. Chlew, 29. Dom podwójny i 30. Chlew, wszystkie z drzewa słomą poszyte, 31. Piwnica pakciarska z kamieni murowana poszyta słomą, we wsi Chotyni, 32. Karczma z sienią zajezdną z drzewa pod słomą. 31. Kuźnia drewniana bez dachu.
Przy szosie Warszawsko-Lubelskiej, 34. Karczma z facjatą i sienią zajezdną nowa drewniana gontami pobita, 35. Kuźnia z mieszkaniami Kowala i Stelmacha murowana pod gontami, 36. Obórka, 37. Dom zwany garkuchnia z drzewa gontami pobity, 38. Tranzet z tarcic pod gontami.
W Folwarku Slizie, 39. Czworaki 40. Chlew drewniane, gontami pobite, 41. Czworaki 42 Chlew, drewniane pod słomą, 43. Piwniczka drewniana w sieni, 44. Szpichrz z drzewa pod gontami, 45. Stodoła, 46. Stodoła i obok niej szopa na maneż z drzewa pod słomą, 47. Studnia dobra z drzewa, 48. Owczarnia, stajnia fornalska, wołownia, obora dobre z drzewa pod słomą, 49. Stodoła na łąkach z drzewa pod słomą, 50. Młyn wodny o trzech gankach na rzece bez nazwy z drzewa pod gontami, w nim znajdują się wszelkie rekwizyta do mielenia zboża, 51. Most młynowy dobry, 52 Dom z drzewa słomą poszyty, 53. Stodółka i obora drewniane pod słomą, pod wsią Wólką Ostrożeńską, 54. Piec murowany do wypalania cegieł, z dachem goncianym na słupach wspartym, 55. Szopa z drzewa pod gontami, 56. Studnia dobra z drzewa.
We wsi Wólce Ostrożeńskiej, 57. Karczma i łączny zajazd z drzewa słomą poszyte, 58. Młyn wietrzny Koźlak dobry, gontami pobity, wszelkiemi rekwizytami do mielenia zboża, 59. Ogrodzenie około gazona przed dworem, nizkie baryery, około ogrodu sztachety, plot żerdziany, a przy ulicach, podwórzach i polach płoty żerdziane, w ogóle stanu dobrego. Dzierżawcą propinacji jest Lejbko Winograd. Dzierżawcą wiatraka Franciszek Węgiełek, a dzierżawcą młyna wodnego w Slizie, Icek Fajnzylbor.
B. Osada Młyna parowego, Karolinów, zawiera morgów nowopolskich 23 prętów 295, albo dziesątyn ruskich 12, mianowicie: 1 o ogrody warzywne klasy II morgów 5, prętów 227, 2-o grunt orny klasy I, żytniej morgów 5, prętów 57, 3-o łąki morgów 9, prętów 2l9, 4-o nieużytki prętów 190, 5 o granice, drogi, rowy, wygony, morgów 2 prętów 161, 6-o plac pr. 41.
Budowle, młyn parowy złożony z budynków masiv murowanych, a. gontami krytego parterowego mieszczącego młyn główny z 4-ma parami kamieni francuzkich, 4-ma cylindrami oraz kompletnemi przyrządami, b. przytykającego do powyższego, krytego tekturą smołowcową, z parą kamieni francuskich, cylindrem, parą kamieni węgierskich, pytlem zwyczajnym i wszeklemi przyrządami, c. przytykającego znowu do poprzedzającego mieszczącego całą maszynę parową dwunastukonną i kocioł parowy żelazny o sile 22 koni, pokrytego tekturą smołowcową i mającego komin wysoki murowany, 2-o. Dom mieszkalny masiv murowany gontami kryty, pod spodem piwnica murowana, 3-o. Stodoła, 4. Stajnie i obora drewniane, 5. Tranzet z tarcic, wszystkie gontami kryte, 6. Studnia drzewem ocembrowana z pompą żelazną parową, 7. Spichrz nowo budujący się z dwoma ścianami murowanemi, 8. Studnia drzewem ocembrowana z sochą, żurawiem i kluczyskiem, 10. kuźnia nowo murowana, mająca dotąd dwie ściany i na nich belkowanie.
Obszerniejszy opis znajduje się w akcie zajęcia i zamieszczony będzie w zbiorze objaśnień i warunków licytacyjnych.
Zajęcie powyższe doręczone zostało Wójtowi Gminy Górzno Antoniemu Chmielaki Pisarzowi Sądu Pokoju w Garwolinie Wiktorowi Humieckiemu, wniesione do ksiąg wieczystych dóbr Chotyń i osady młyna parowego Karolinów w Kancelarji Ziemiańskiej w Siedlcach będących w dniu 13 (25) Września 1874 r., a wpisane do księgi zaaresztowań w Kancelarji Pisarza Trybunału Cywilnego w Siedlcach w dniu 30 Września (12 Października) 1874 roku.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków licytacyjnych odbywać się będzie na audiencji Trybunału Cywilnego w Siedlcach w miejscu zwykłych jego posiedzeń w mieście Gubernialnem Siedlcach pod Nr. 147 w dniu 10 (22) Grudnia 1874 r. o godzinie 10 z rana. Sprzedażą dyryguje Romuald Dzieszuk Pa-tron w m. Siedlcach zamieszkały. Siedlce d. 3 (15) Października 1874 r. Stanisław Krzeczkowski.


Fotografia z Archiwum fotograficznego Henryka Błachnio – udostępnione przez Hannę Sereja

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *