Antoni Migdalski (1843-1921), powstaniec styczniowy

Przypominamy postać powstańca styczniowego, Antoniego Migdalskiego, pochodzącego z Garwolina. Głównego bohatera tej opowieści los rzucił poza teren naszego powiatu, ale znaczna część rodziny Migdalskich jest z nim głęboko związana.

Antoni Migdalski urodził się 12 czerwca 1843 r. w Garwolinie. Ukończył 7-klasowe liceum w Lublinie i szkołę przygotowawczą w Warszawie. Już w trakcie nauki szkolnej zaangażowany był w ruch niepodległościowy. Jego udział w powstaniu styczniowym został szczegółowo opisany w „Żołnierzu Polskim” z 11 września 1921 r. (nr 55):

Krew za ojczyznę: kalendarz pamiątkowy bogato ilustrowany na rok zwyczajny 1917, Warszawa 1916

Migdalski w Szkole Głównej Warszawskiej studiował w latach 1865-1867. Został urzędnikiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej oraz Banku Polskiego, w którym był zawiadowcą magazynu.

Kurjer Warszawski zamieścił jego nekrolog i wspomnienie pośmiertne.

Kurjer Warszawski, 18 października 1921, nr 288, wyd. wieczorne

Kurjer Warszawski, 21 października 1921, nr 291, wyd. wieczorne

W II RP bardzo czczono żyjących jeszcze powstańców styczniowych. Wpisano ich jako weteranów na listę oficerów Wojska Polskiego, przysługiwał im specjalny mundur, a żołnierze i oficerowie byli zobowiązani oddawać im honory.

Rodzina Antoniego Migdalskiego

Dzięki Sebastianowi Jędrychowi możemy poznać najbliższą rodzinę bohatera tej opowieści. Jego rodzicami byli Jan Migdalski (1816-1903) z Końskowoli w Guberni Lubelskiej oraz Marianna Rękawek (1817-1874) z Garwolina. Jego ojciec w chwili ślubu, w 1841 r., był kowalem w Garwolinie. Antoni był ich najstarszym synem. Miał siedmioro rodzeństwa, ale czworo z nich zmarło w dzieciństwie. Ojciec Antoniego po śmierci pierwszej żony ożenił się powtórnie, z Eleonorą Szyszkowską z Końskowoli (1879).

Najstarszą siostrą Antoniego Migdalskiego była Józefa (ur. 1846), która w 1865 r. wyszła za mąż za kuśnierza Kazimierza Michalika z Garwolina i miała z nim 7 dzieci – trójka z nich zmarła w dzieciństwie. Pozostałe dzieci to Piotr Michalik (ur. 1859), Szczepan Michalik (ur. 1872), Marianna Michalik (ur. 1878) i Aleksandra Michalik (ur. 1881).

Najstarszym bratem Antoniego był Jan Migdalski (ur. 1849-1926, pochowany w Garwolinie), który najpierw dzierżawił, a potem był właścicielem majątku Łętów. Jan ożenił się w 1870 r. z Michaliną Rękawek (1850-1874) z Garwolina. Miał z nią ośmioro dzieci, z których dwoje zmarło w dzieciństwie. Jego pozostałe dzieci to: Jan (ur. 1871), Piotr (1874-1920, pochowany w Garwolinie), Antoni (1879-1966, pochowany w Garwolinie), Stanisława (1881-1942, po mężu Sokop), Franciszka (ur. 1887) i Helena (ur. 1889). Dwoje pierwszych dzieci Jana urodziło się mu jeszcze w Garwolinie, a pozostałe w Łętowie.

Ostatnia siostra Antoniego Migdalskiego, Franciszka, wyszła w 1879 r. za mąż za Wojciecha Świderskiego.

Znaczna część tej rodziny jest pochowana w Garwolinie.

Wszystkie teksty pobrano z Polony. Ich oryginały znajdują się w Bibliotece Narodowej. Zdjęcie z honorami oddawanymi powstańcom pobrano z Opolskiej Biblioteki Cyfrowej. Jego oryginał znajduje się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu.

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

3 thoughts on “Antoni Migdalski (1843-1921), powstaniec styczniowy

  1. Myślę że najcenniejszą pamiątką po Antonim Migdalskim jest jego pamiętnik „Wspomnienia Rotmistrza Kawalerji Narodowej z 1863/4 r”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *