Uścieniec

Prezentujemy kilka migawkowych informacji o dobrach ziemskich Uścieniec i o ich właścicielach.

Kurjer Warszawski, 18 maja 1858, nr 121

Dobra Uścieniec, położone w Okręgu Garwolińskim, odległe od rzeki Wisły na parę wiorst, a od traktu bitego Lubelskiego na 14 wiorst, z pańszczyzną w połowie wystarczającą, Gorzelnią i Aparatem, oraz Browarem piwnym, Młockarnią, z 2ch Folwarków złożone, są albo razem albo pojedynczo do wypuszczenia od Ś. Jana r. b., w 6cio-letnią dzierżawę. Bliższą wiadomość o warunkach powziąść można u Właściciela tychże dóbr, we wsi Czyszkowie pod Garwolinem mieszkającego, u którego znajduje się znaczny zapas KONICZYNY czerwonej do nabycia, za pomierną cenę.

Kurjer Warszawski, 11 lutego 1867, nr 34

Onegdaj, o godzinie 7ej wieczorem, w kościele Ewangelicko Augsburgskim, przy ulicy Królewskiej, JX. Ludwig, Super-Intendent, pobłogosławił związek małżeński, zawarty pomiędzy P. Karolem Lentzem, obywatelem ziemskim, właścicielem wsi Uścieniec, w Powiecie Garwolińskim (Gubernja Siedlecka) położonej, synem Jana, obywatela ziemskiego, a Panną Pauliuą Hoch, córką Jana, zamożnego tutejszego obywatela, oraz znakomitego przemysłowcy, i jego małżonki Pauliny z Adolphów, małżonków Hochów. Liczny nader poczet przyjaciół assystował aktowi pomienionemu, życząc tej dobranej parze szczęścia w przyszłem życiu, do których to życzeń i swoje najszczersze życzenia 46cio-letni Kurjer Warszawski dołącza. Po akcie, cały orszak weselny, gościnnie i suto, podejmowany był w domu rodziców Panny Młodej.

W 1874 r. dobra Uścieniec zostały przymusowo wywłaszczone. Przy tej okazji sporządzono szczegółowy opis majątku.

Dziennik Warszawski, 17 kwietnia 1874, nr 73

DOBRA ZIEMSKIE

Uścieniec, z przyległościami z wsią Grabina i kolonija Krzywda w Parafji i gminie Łaskarzew, jurisdykcji Sądu Pokoju w Garwolinie Powiecie Garwolińskim Gubernji Siedleckiej położone poszukiwaną wierzytelnością obciążone. Dobra te mają ogólnej rozległości około włók 40 miary nowopolskiej przestrzeń takowej około włók 7 zajmuje las po większej części iglasty, łąki około włók 2 pastwiska i nieużytku około włók 3, reszta grunta orne, z których żytnie w dwóch trzecich a pszenne w jednej trzeciej części znajdują się. Grunta włościan nie są przedmiotem tej sprzedaży i dla tego osady ich nie są opisane.

Na gruncie powyższych dóbr, są następujące zabudowania:

We wsi i folwarku Uścieniec. 1. Dwór z drzewa zbudowany o 4 kominach murowanych nad dach gontem kryty wyprowadzonych. 2. Ogród warzywno-owocowy w którym drzew owocowych znajduje się około sztuk 100 oraz krzewy agrestu i pożyczek, w tym: 3. Piwnica w ziemi murowana deskami nakryta i ziemjią obsypana 4. Altana z łat pod dachem krytym. 5. Kloaka murowana pod dachom gontami krytym, 6. Sadzawka średniej wielkości, 7. Lamus i kurniki z drzewa pod gontami. 8. Dom z drzewa zbudowany o dwóch kominach murowanych nad dach gontami kryty o 2-ch drzwiach i 10 oknach w około. 9. Chlewy z drzewa pod gontami o 1 drzwiach. 10. Chlewy z drzewa pod gontami o 4 drzwiach. 11. Holendernia z drzewa postawiona w słupy murowane pod dachem słomą krytym o 2 drzwiach dwuskrzydłowych i jednych pojedynczych. 12. Holendernia z drzewa pod gontami o 1 drzwiach dwuskrzydłowych i 2 pojedynczych. 13. Suszarnia murowana pod gontami o 4 drzwiach. 14. Piwnica murowana pod gontami. 15. Stajnia z drzewa pod gontami. 16. Stajnia i wozownia z drzewa pod gontami. 17. Budka z desek pod deskami, 18. Spichrz z drzewa pod gontami. 19. Owczarnia z drzewa pod słomą. 20. Stodoła z drzewa w słupy murowane pod dachem słomą krytym o i wierzejach na przestrzał w której jest umieszczona maszyna młockarnia z kieratem na wewnątrz urządzonym nad którym jest dach słomą kryty na słupach wsparty, oraz Sieczkarnia również z kieratem na zewnątrz urządzonym bez dachu, 21. Szopa bez ścian czyli dach słomą kryty na słupach wsparty. 22. Budynek z drzewa w słupy i szczyty murowane o 4 drzwiach, pod dachem słomą krytym z okapami goncianemi. 23. Szopa z drzewa pod słomą z okapami goncianemi 24. Szopa bez ścian czyli dach słomą kryty na słupach wsparty. 25. Dzwonek na słupie w ziemię wkopanym. 26. Studnia cembrowana, w blizkości dworu. 27. Inspekta parkanem z drzewa ogrodzone 5 skrzyń w polu. 28. Stodoła z drzewa pod słomą 29. Dom z drzewa 0 1 kominie murowanym pod gontami, o jednych drzwiach i 7 oknach w około, przytem przybudowana komora z drzewa pod gontami, do której się wchodzi z mieszkania, w tym mieszka Ghaim Frejber pachciarz, który opłaca rocznie od każdej krowy po rs. 12, 30. Sernik z desek na słupie w ziemi wkopanym. 31. Stajnia i chlewy z drzewa pod dachem słomą krytym. 32. Chałupa z drzewa w węgieł zbudowana, o 1 kominie murowanym, dach słomą kryty, o 2-ch drzwiach siennych i 5 oknach. 33. Chlewki z drzewa pod gontami o 4-ch drzwiach. 34. Chałupa z drzewa o 1 kominie murowanym, dach słomą kryty, z goncianemi okapami o 2-ch drzwiach siennych i 4-ch 0knach. 35. Chlewy z drzewa pod gontami o 4-ch drzwiach. 36. Młyn z drzewa o 1 kominie murowanym dach gontom kryty o 1 drzwiach i 4 oknach, o 1 ganku do mielenia przy którym jest stawek, młyn ten nie jest czynny z powodu braku wody, w nim mieszka Moszek Gewis. 37. Kuźnia z drzewa o 1 kominie murowanym pod gontami o 2 drzwiach i 4 oknach, w niej jest kowal Aleksander Raguszewski. 33. Karczma z drzewa o 2 kominach, murowanych nad dach słomą z okapami goncianemi kryty, wyprowadzonych, o 3 drzwiach i 4 oknach, w niej szynkuje trunek dworski Łukasz Tołczyński, ogrodzenia około ogrodów i wszystkich zabudowań są z żerdzi.

We wsi Grabina: 39. Karczma z drzewa, komin murowany, dach słomą kryty o 1 drzwiach i 5 oknach, w niej szynkuje trunek dworski Stanisław Ziamecki.

Kurjer Warszawski, 23 grudnia 1928, nr 354

Artykuły pobrane z Polony, ich oryginały znajdują się w Bibliotece Narodowej.

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *