Prezydent Ignacy Mościcki w powiecie garwolińskim

Opisywaliśmy już na tym portalu wizytę prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Garwolinie w 1924 r. Na skutek zamachu majowego prezydent Wojciechowski został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska, a jego miejsce zajął zdeklarowany piłsudczyk, prof. Ignacy Mościcki. Był prezydentem aż do utraty przez Polskę niepodległości we wrześniu 1939 r. Podczas swojej prezydentury zdążył kilka razy odwiedzić powiat garwoliński.

Pierwsza wizyta miała miejsce 17 czerwca 1927 r. i nie trwała długo. Prezydent w drodze do Zamościa odwiedził kolonię Dadzin w gminie Trojanów. Jego wizyta w województwie lubelskim została opisana w „Ziemi Lubelskiej” z 18 czerwca 1927 (nr 165). Fragment dotyczący wizyty w naszym powiecie zamieszczamy poniżej:

Julian Pietrzak wzorowo prowadził swoje gospodarstwo, znany był ze szkółki drzewek owocowych, które były prezentowane na wielu wystawach. Pisał także artykuły do czasopism nt. postępu w rolnictwie w okolicach Sobieszyna (por. „Zaranie”, 13 czerwca 1912, nr 24, s. 24).

Zdjęcia z tej wizyty zostały opublikowane w „Gazecie Powiatu Garwolińskiego” we wrześniu 1930 r. (nr 6) z okazji przygotowań do kolejnej wizyty prezydenta:

Mościcki w Dadzinie
Mościcki w Dadzinie
Mościcki w Dadzinie
Mościcki w Dadzinie

Według „Wyzwolenia” (26 czerwca 1927, nr 26) celem wizyty prezydenta było poznanie gospodarstw włościańskich:

Mościcki w Dadzinie

Druga wizyta prezydenta miała się odbyć 12 września 1930 r. Powiat bardzo starannie się do niej przygotowywał. Powołano nawet Powiatowy Komitet Przyjęcia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieszkańcom powiatu przedstawiono plan wizyty:

W ramach przygotowań do wizyty dostojnego gościa przygotowano specjalny numer „Gazety Powiatu Garwolińskiego” (1930, nr 6), w której przedstawiono główne osiągnięcia powiatu: „Niniejszy numer gazety wraz z Wystawą miał dać obraz poczynań powiatu i wykazać wyniki prac ze wszystkich dziedzin życia powiatu, z tej przyczyny gazeta nasza wychodzi w zwiększonej objętości. Dlatego też na całość numeru składają się sprawozdawcze streszczenia poszczególnych działów pracy„.

Znalazły się w nim:

 • życiorys prezydenta,
 • dane statystyczne o ludności powiatu garwolińskiego,
 • opis prac samorządu powiatowego i gminnego, w tym: administracji, dróg, działalności Powszechnej Kasy Komunalnej, szkolnictwa powszechnego, gimnazjum, oświaty pozaszkolnej, przedszkoli, opieki społecznej, ochotniczych straży pożarnych, zdrowia, Powiatowej Kasy Chorych,
 • opis rolnictwa (weterynaria, kółka rolnicze, prace Urzędu Ziemskiego, melioracje, zalesianie nieużytków, szkoły rolnicze w Miętnem i Sobieszynie, stacja doświadczalna rolnicza w Sobieszynie, ferma i stacja hodowli drobiu w Rębkowie, szkółki drzew hr. Zamojskiego, spółdzielczość rolnicza,   gospodarstwo rolne w majątku Rososz i tamtejsza fabryka kafli),
 • opis miasta powiatowego Garwolin,
 • opis Wilgi nad Wisłą,
 • dane o przemyśle i rzemiosłach,
 • opis organizacji: Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, Związku Młodzieży Wiejskiej, Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • informacje o budowie szkół,
 • prezentacja fabryki szkła „Czechy”,
 • informacje o ostatnim posiedzeniu Sejmiku Powiatowego.

Niestety, do wizyty prezydenta nie doszło.

Wizyta została przełożona, a planowana wystawa rolnicza i pokaz hodowlany odwołany.

Ostatecznie po raz drugi prezydent pojawił się na naszej ziemi 3 czerwca 1931 r. Niestety, nie gościł u nas zbyt długo.

Gazeta Handlowa, 4-5 czerwca 1931, nr 126

Prawdopodobnie prezydent Mościcki wizytował powiat garwoliński także później. Posiadamy zdjęcia obrazujące jego spotkanie w Garwolinie ze spółdzielcami. Niestety, nie mamy na ten temat dodatkowych informacji.

Zdjęcia, z wyjątkiem ostatniego, zostały opublikowane w „Gazecie Powiatowej Garwolińskiej”. Ostatnie zdjęcie pochodzi z archiwum PSS „Społem”. Artykuł z „Ziemi Lubelskiej” został pobrany z Polony. Jego oryginał znajduje się w Bibliotece Narodowej. Artykuł z „Gazety Handlowej” został pobrany z eBiblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego oryginał znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Opracowanie: Sebastian Jędrych, Krzysztof Kot i Anna Ogonowska

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *