Polski Biały Krzyż w Garwolinie

Dzisiejszy wpis będzie świadczył o cywilizacyjnej i kulturotwórczej działalności przedwojennego Wojska Polskiego. Ten aspekt jego działalności wspierały różne organizacje, a wśród nich Polski Biały Krzyż. Poniżej prezentujemy informacje o jego działalności w Garwolinie, ale na początek kilka informacji o stanie poborowych.

Polski Biały Krzyż: działalność, Lwów 1930

Wojsko nasze jest szkołą wychowującą szerokie masy młodzieży i obywatelskie. Instrukcja o przymusowem nauczaniu żołnierza i wojskowe rozkazy uzupełniające ustalają organizowanie dla szeregowców początkowych szkół żołnierskich, kurów zawodowych i cyklów pogadanek mających na celu uświadomienie, wychowanie i uobywatelenie żołnierzy. Poza wyszkoleniem wojskowem, systematyczna nauka o powinnościach żołnierskich i obywatelskich wchodzi w zakres obowiązków żołnierza. Szczególny jednak nacisk kładzie wojsko na walkę z analfabetyzmem, gdyż żołnierz o niskim stopniu kultury nietylko, że nie może wyszkolić się na dobrego żołnierza, lecz też nie mógłby pełnić swych obowiązków obywatelskich świadomie w imię dobra i obrony kraju. Każdy zatem analfabeta i półanalfabeta, w czasie odbywania służby wojskowej, uczy się obowiązkowo w żołnierskich szkołach początkowych.

Oficjalne cyfry wykazują około 50 proc. analfabetów w wojsku, a niektóre oddziały wojskowe liczą nawet i więcej analfabetów. — Biorąc z jednej strony pod uwagę trudności, z któremi władze wojskowe muszą walczyć, rozporządzając zbyt skromnym budżetem oświatowym w stosunku do tak wysokiego procentu analfabetów, a z drugiej, iż wojsko nie rozporządza wykwalifikowanymi nauczycielami uprzytomnimy sobie, jak trudno jest wojsku organizować i prowadzić na odpowiedniej wyżynie żołnierskie szkoły początkowe.

I tu przychodzi z pomocą wojsku Społeczeństwo zorganizowane w POLSKIM BIAŁYM KRZYŻU.

Plakat Polskiego Białego Krzyża

Gazeta Powiatu Garwolińskiego, 1930, nr 8

Poniżej fotografie Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego dokumentujące wystawę organizacji militarnych w 1. Pułku Strzelców Konnych (stanowisko Polskiego Białego Krzyża) oraz zakończenie początkowej szkoły żołnierskiej i wręczanie świadectw.

Wystawa Polskiego Białego Krzyża w świetlicy 1. Pułku Strzelców Konnych (1937)
Wystawa Polskiego Białego Krzyża w świetlicy 1. Pułku Strzelców Konnych (1937)
Wystawa Polskiego Białego Krzyża w świetlicy 1. Pułku Strzelców Konnych (1937)
Świetlica 1. Pułku Strzelców Konnych. Ppłk Stanisław Królicki wręcza świadectwo na zakończenie żołnierskiej szkoły początkowej. 31 maja 1938 r.
Statystyka żołnierskiej szkoły początkowej w Garwolinie (1937)

Zdjęcia Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego pobrane z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Plakat Polskiego Białego Krzyża pobrano z Polony.

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *