Statkiewicz

Działanie poczty w czasie I wojny światowej

W czasie I wojny światowej działanie poczty było utrudnione. Walczące ze sobą strony nie prowadziły normalnej wymiany korespondencji. Do tego wojna przyczyniła się do migracji dużych grup ludności. W 1915 […]

Kadra oficerska 1. Pułku Strzelców Konnych

Na podstawie roczników oficerskich prezentujemy kadrę oficerską 1. Pułku Strzelców Konnych.   Rocznik Oficerski 1923   Rocznik Oficerski 1924   Rocznik Oficerski 1928   Rocznik Oficerski 1932   Roczniki oficerskie […]

Poświęcenie sztandaru szkoły rolniczej w Miętnem

Pod koniec sierpnia 1935 r. w dwóch gazetach: “Expressie Lubelskim i Wołyńskim” (25 sierpnia 1935, dodatek do nru 235) i “Głosie Lubelskim” (24 sierpnia 1935, nr 230) ukazał się krótki […]