Garwolin 1929 – Spis Działalności Gospodarczych

1929_spis_dzialalnosciSpis działalności gospodarczych prowadzonych w roku 1929 w Garwolinie. W spisie znajdziemy urzędy, instytucje, stowarzyszenia, związki i działalności prowadzone przez mieszkańców, polaków jak i pochodzenia żydowskiego.

GARWOLIN.
Miasto pow., siedziba sądu pok., sąd okr. Siedlce, 5350 mieszk.(4 km) linja kol. Warszawa-Dęblin.

Władze i urzędy państwowe i samorządowe: Starostwo, Komenda powiatowa policji państw., Urząd skarbowy podat. i opłat, Kasa skarbowa, Pow. urząd ziemski, Państwowy zarząd drogowy, Inspektorat szkolny, Magistrat, Wydział powiatowy;

Kościoły i szkoły: 1 kościół, kat. Gimnazjum;

Instytucje: Kasa Chorych, szpital;

Związki zawodowe i stowarzyszenia: Stow. urzędników  państwowych, zw. drobnych kupców i handl. w Polsce;

Cechy: kiśnierski, kowalski, szewcki, Okr. T-wo Rolnicze;

Targi: co środę;

Młyny, fabr. wyr. cement, fabr. maszyn rol., Elektrownia.

Starosta: Franciszek Pirożek;

Burmistrz i Prezes Rady Miejskiej: Mieczysław Kabaciński;

Szpital powiatowy: Dyrektor dr. Mieczysław Krasowski;

Straż ogniowa ochotnicza: Komendant Stanisław Piesiewicz

Lekarze: Dawidson Salomon dr. ul. Długa – Krasowski Mieczysław dr. (chirurg) ul. Kościuszki – Święcki Adam dr. (wewnętrzny) ul. Kościuszki;

Lekarze dentyści: Dawidson Zaks R. ul. Długa;

Lekarze weterynarji: Gałczyński Józef ul. Wolna – Wrocoński Stanisław;

Adwokaci: Świdrski Bolesław ul. Kościelna – Szancor W. ul. Długa;

Notariusze: Jasiński Edward ul. Staszyca;

Komornicy: Szukuć Alfred;

Agentury: Wasernis M;

Akuszerki: Grodzicka M. – Paradowska Waleria – Stadnicka Henryka;

Apteczne składy: Porycz J. ul. Kościuszki;

Apteki: Gawlik J. ul. Krótka

Banki: Bank Spółdzielczy Żydowski ul. Nadwodna;

Baty: Szerman N.;

Benzyna: Standard-Nobel S.A.

Blacharskie wyroby: Hopenberg J. ul. Kościuszki – Szaforsztajn Sz.;

Blawaty: Feigenbaum M. – Goldberg Ch. – Lichtenberg H. – Rozenberg J. – Rozenberg H. – Wasercug G. – Zaleski M. – Zylber M. – Feldman S.;

Bydło – handel: Borkowski P. – Rapoport I. – Świerczewski F. ul. Staszica – Wasernis M.’;

Cegielnie: „Garwolin” właściciel Kozłowski J.;

Cementowe wyroby – fabr.: Chmielewski;

Ceramiczne zakłady: „Garwolin” właściciel Kozłowski J.;

Czapnicy: Borowski Sz. – Groberg M.;

Dewocjonalja: Metera A. – Mikulski P. – Stadnicki P.;

Drukarnie: Mokotow M. ul. Kościuszki – Szwarc S. ul. Kościuszki;

Drzewo: Szwarc Sz. – Orzeł L. – Wajnblut H.;

Elektrownie: Rękawek J.;

Farbiarnie: Kozłowski F. – Federman U.;

Farby: Gordon J. – Sucher Z.;

Felczerzy: Bluman J. – Soszka W.;

Fotograficzne zakłady: Jabłoński Sz. Ul. Staszica – Klajnman ul. Długa;

Fryzjerzy: Bluman M. – Bluman S. – Monkiewicz L. – Zaręba A.;

Galanterja: Blank B. – Grabowski B. – Guterman P. – Hasenszpring Ch. – Huberman A.  – Jakubowska R. – Londan Ch. – Ofenhaim E. – Reiz L. – Wiśniewska L. – Wiśniewska R.;

Herbaciarnie: Braun R. – Kałaska R. – Kirszner M. – Miodowski S. – Rapport M.;

Jadłodajnie: Groniewiecka W. – Ochniewicz;

Jubilerzy: Czarnocki W. ul. Kościuszki – Minc M. ul. Nadwodna;

Kamasznicy: Listman P. – Madanes M. – Piekarek Sz. – Wódka A.;

Kapelusze damskie: Gąsowska M.;

Kasy Pożyczk.-oszczędn.: Kasa Spółdzielcza ul. Kościuszki – Powiatowa Kasa Komunalna;

Kinematografy: „Oaza” właściciel Bereziecki J.;

Kolonjalne art.: Anglister R. ul. Senatorska – Berlewi H. – Borek S. – Borensztein E. – Delewkowicz F. – Durakiewicz J. pl. Kościelny – „Import” wł. Feigenbaum J. i Ska – Feigenbaum M. – Finkielsztein A. – Kierszenbaum L. – Kierszenbaum T. – Kwiatkowska Z. – Kwiecień J. – Mikulska J. – Minc M. – Próżniak S. – Rubin J. – Silbermechl E. – Weinblut R. – Wężowa;

Kołodzieje: Bogusz P. – Bryw M. – Soszka M. – Patyra;

Kooperatywy: Okręg. Związek Stow. Spoż., – „Rolnik” – Spółdzielnia Nauczycielska – Spółdzielnia Stow. Spoż. – Spółdzielnia 1 pułku Strzelców Konnych –  Spółdzielnia Rolniczo-handl.;

Kowale: Baduchowski E. – Mikulski J. – Miński M. – Sztajman M. – Wasileski J. – Pawliszewski A. – Santorek j. – Zgórznicki A.;

Krawcy: Budzyński I. – Budzyński M. – Fajzyn L. – Frydman J. – Frydman P. – Gutfrajnd B. – Karczmarek S. – Markowska W. – Matuszewicz S. – Miller D. – Radoszyński S. – Rotermann Ch. – Rotman A. – Szajer W. – Wardak J. – Waserman J. – Wisznia W. – Zylberborg P. – Sztabowicz Sz. I M.;

Krawiectwo damskie: Dobrowolska M. ul Polska – Grelus M. ul Kościuszki – Kobus L. – Siarkiewicz W.;

Księgarnie: Mokotow M. ul. Kościuszki – Spółdzielnia Nauczycielska – Szwarc Sz. – Wolf A.;

Kuchenne naczynia: Borek Sz. – Cytryn Sz. – Jedwab S. – Minc Ch. – Hopenberg J. – Jedwab Ch. – Szerman N.;

Kuśnierze: Beresiecki S. – Chruściel J. – Kotlarski A. – Kotlarski P. – Kozłowkski T. – Kozłowski A. – Smolarska – Michalik P. – Paśniczek A. – Rękawek F. – Wachowicz A. ;

Malarze: Dłużniewski E. – Warszawer S.;

Manufaktura: Rozenberg J. – Wasorcug C.;

Maszyny: Rękawek J.;

Maszyny do szycia: Langert Sz. – Singer Sowing Company Sp. Akc, oddz. ul. Kościelna;

Maszyny rolnicze: Spółdzielnia Roln. – Handlowa;

Maszyny rolnicze – fabryki: Baduchowski A. – Rekawek J.;

Meble: Finkielsztein A. – Kozłowski J. – „Lasmot”;

Młyny: Pac J. – Rękawek J. (mot.);

Murarze: Osiakowski M.;

Nabiał: Paduchowski T. – Pałyska W. – Związek Spółdzielni Mleczarskich;

Nasiona: Kwiecień J.; – Nasiona – nawozy – chemikalia j. C. Ulrich, Warszawa – Syndykat Rolniczy Warszawski S.A. oddz.;

Nierogacizna – handel:  Rękawek W. – Rękawek S. – Mucha P.;

Ocet – fabryki: „Motorpol” wł. Monachem M.;

Olejarnie: Kerszenbaum – Kiferbaum L. – Rozenberg M.;

Owocarnie: Paśniczek A. – Robak R.;

Piekarnie: Borowski F. – Dąb B. – Feldhendler F. – Finkielsztajn A. – Klajman D. – Kobus F. – Młotek Sz. – „Piekarnia Polska” wł. Bryszewski J. – Radoszyńska D. – Stodulska Ł. – Tudek W.;

Piwiarnie: Burno A. – Cisiński L. – Gurfinkiel M. – Majnenier Ch. – Mikulski Sz. – Próżniak S. – Gutmark Ch.;

Pończochy – fabryki: Lubliner M.;

Powroźnicy: Koss G.;

Przewozowe przedsiębiorstwa: Replański A. – Śliwka J.;

Restauracje: Gąsowski M. ul. Kościuszki – Herszfeld S. – Rękawek M. – Sokołowski K.;

Rolnicze art.: Syndykat Rolniczy Warszawski odz.;

Różne towary: Kółko Rolnicze – Margules A. – Szwarc S.;

Rzeźnicy: Bogusz P. – Feinkind H. – Feinkind M. – Kenig Cz. – Kiejzman D. – Kiejzman H. – Kiejzman M. – Kiejzman S. – „Swój do Swego” wł. Borkowski J. – Teichman B. – Wasernis M. – Weinblut M. – Wojdyga A.;

Samochodowa komunikacja: Baduchowski M. – Grünsztojn Sz.;

Siodlarze: Gorzkowski J.;

Skóry: Cymlich S. – Finkielsztein F. – Jedwab S. – Kiejzman M. – Laksman Sz. – Śliwka H.;

Spirytualja: Koss N. – Marchwiana M. – Mokotów E. – Sarkiewicz J. – Hurtownia Państw. Monopolu.;

Spożywcze artykuły: Bursztyn E. – Finkielsztein – Gadoś R. – Gurfinkiel m. – Gutszmid F. ul. Kościuszki –  Herc N. – Hermanowicz Ch. – Karpman S. – Kierszenbaum B. – Listek S. – Mikulska H. – Oldak D. – Mangol A. – Milgram N. – Ochniowicz M.;

Stolarze: Gromulski S. – Goldcymer M. – Siarkiewicz A, – Zalewski Fr.;

Szewckie przybory: Kajnman M. – Nowicki R.;

Szewcy: Auslender M. – Chodkiewicz – Flamm J. – Flamm L. i Lager L. – Frydman M. – Grünfass B. – Jabłoński S. – Kaufman D. – Milkowski A. – Podleś S. – Porycki A. – Witeska L. – Dangot R. i M. – Żurawek P.;

Tapety: Bursztyn H. – Guterman D.;

Tytoniowe wyroby: Feigenbaum J. – Kwiecień J.;

Wapno: Bajgelman I.;

Warzywa: Kalinowska J.;

Wędliny: Kałaska T. – Dobrzycki L. – König G.;

Wiatraki: Staniszewski O. – Widkowski M.;

Wina: Kwiecień J.;

Wody gazowe: Guba Z. – Robakow R.;

Wody gazowe – fabryki: Piesiewicz A. – Wachowicz A.;

Wozy – wyrób: Bogusz F. – Soszka M.;

Zajazdy: Habargryc F. – Miodowski Sz.;

Zboże: Aronzon L. – Dąb S. i Trostorman M. – Feigenbaum J., Akiorman J., Próźniak S. i Młotek M. – Goldhamer J. – Kiejzman J. – Trosterman M. i Tromer J.;

Zegarmistrze: Bacheblaum Sz. – Minc.;

Żelazo: Bratsztejn D. – Gordon J. – Leiror J. – Zelman S. – Zyberszparn Ch.

 

Spis otrzymaliśmy od pana Jana Szczypka.

Opracował: Krzysztof Kot

 

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

3 thoughts on “Garwolin 1929 – Spis Działalności Gospodarczych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *